Pamukta Bitki Besleme Nasıl Olmalı?

Pamukta Bitki Besleme Nasıl Olmalı?

Pamukta Bitki Besleme Nasıl Olmalı?

Pamukta Bitki Besleme Nasıl Olmalı?

Ülkemizin bereketli topraklarında yetişen pamukta bitki besleme nasıl olmalı sorusunun yanıtını bilmek pamukta verimin artmasına yardımcı olur. Pamukta gübreleme tabandan yapıldığı gibi yapraktan gübreleme de yapılır. Pamuk için gerekli olan potasyum ve kalsiyum ihtiyacının giderilmesi için tarakların oluştuğu dönemde yapraktan gübreleme yapılarak tarak dökülmeleri en aza indirilir.

Pamuk kozalarının oluştuğu dönemde potasyum takviyesine ihtiyaç vardır ve yapraktan gübreleme yapılır. Yapraktan gübreleme ile kozaların büyümesi ve olgunlaşması desteklenmiş olur. Pamuğun ideal boy uzunluğuna erişmesi için azot içeren besleme gübreleri ile gelişimi desteklenmelidir. Azot içeren gübreler pamuk için diğer gübreler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Hektaş bitki besleme ürünleri ile pamuk verimliliğinde kullanılan besleme ürünleri Tradite 08.21.0, Tradite 07.07.07, Tradite 11.11.11+11 SO3, Tradite 24, Tradite 20, YaraMila 20.10.10, YaraVera Amidas, YaraTera Tropicote, Byzme Supa Standphos, Bagira Nutri Leaf 20.20.20/Croptec 20.20.20, Nutri Plant, Sol-U-Gro, Sugar Express  pamukta verimliliği artırmaya yardımcıdır.

Pamukta Gübreleme Nasıl Olmalı?

Gübreleme için bölgenin iklim özellikleri, toprağın yapısı, sulama ve ekilecek olan pamuğun yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan değerlendirme sonucuna göre gübre çeşidi ve gübrenin ölçüsü belirlenir. Toprakta eksik olan mineraller ve pamuğun ihtiyacını içeren gübre tercih edilmelidir.

Pamuk Bitkisinin Gübre İhtiyacı Nedir?

Toprak analizine göre pamuk bitkisinin en çok ihtiyaç duyduğu Azot (N), Potasyum (K), ve Fosfor (P) mineraller verilerek bitkinin beslenmesi sağlanır. Pamukta gübreleme programı ile ekim yapılırken 1 hektara 200 kg NPK ekim makinası ile eklenerek, çiçeklenme sırasında yine 1 hektara 200 kg NPK eklenir.

Pamukta Hangi Gübre ve Bitki Besleme Ürünleri Kullanılır?

Toprakta azot ve potasyumun yeterli miktarda bulunması pamuğun veriminde önemli yer tutar. Yeterli mineraller içermeyen toprak gübreleme ve bitki besleme ile güçlendirilir. Sıvı ve granül halde bulunan kimyevi ve suni gübreler organik madde içermeyen gübrelerdir.

Pamuk Taban Gübresi Ne Zaman Atılır?

Toprağın analizinin yapılması ile belirlenen mineral ihtiyacını karşılamak için ekimden önce taban gübresi atılarak toprak beslenir. 5 kg Fosfor ve 5 kg Azot taban gübresi olarak verilir. 15 kg Azot ise birinci sulamadan önce verilir. Hektaş pamuğun kalitesini arttırmak için yardımcı olmaktadır.

Pamukta Bitki Besleme Nasıl Olmalı?

Pamukta Bitki Besleme Önerileri Nelerdir?

Her bitkide olduğu gibi pamuk da besin ile gelişimini sürdürür. Pamuk yetiştirilecek bölgede lisanslı bir tarım uzmanından destek alınarak toprağın analiz ettirilmesi ile toprağın besin eksikleri tespit ettirilerek gereken takviyenin yapılması önemlidir. Pamuğun istenilen kalitede olması için gübrenin verilme şekli ve su ihtiyacı belirlenmeli ve karşılanmalıdır.

En çok tercih edilen gübre azotlu olan gübredir. Pamuk dallanmasının ve boy artmasının sağlanması için azotlu gübreye ihtiyaç duyar. Azot bitkinin yapraklarının koyu renkli olmasını, çiçek ve meyve sayısını arttırmaya yardımcıdır. Pamuk çiçeklenme olana kadar toprakta bulunan Azot yeterli olur fakat çiçeklenme sonuna kadar yeterli olmaz. Pamuk çiçek açtıktan sonra haftada bir yaprak gübrelemesi yapılır. Ayrıca pamukta çiçeklenmeyi sağlaması için fosforlu gübrelere de ihtiyaç duyulur. Toprak tarafından tutulabilen Fosfor tekrar yapılması gerekmeyen gübrelemedir.

Hektaş Bitki Besleme Ürünleri ile Pamuk Verimliliğinde Artış

Hektaş bitki besleme ürünleri diğer gübrelerden daha etkin bir şekilde pamuğun beslenmesini ve gelişimini tamamlamasını sağlar. Kullanılan farklı gübrelere göre pamuğun ihtiyacı olan tüm besin ve mineralleri içeriğinde barındırdığından pamuktan alınan verimin artmasında etkilidir.

Hektaş bitki besleme ürünleri ile pamuk verimliliğini artırmak için şu içerikleri oluşturur:

  • Tradite 08.21.0: Organomineral kategorisinde bulunur ve taban gübresi olarak uygulanır, pH derecesi 6-8’dir. Suda çözünen Fosfor Penta Oksit: 21, Çinko: 0,1, Amonyum Azotu: 8, Kükürt Trioksit: 30 oranlarına sahiptir. 20 organik madde içeriği ile pamuğun kalitesini artırmaya yardımcıdır.
  • Tradite 07.07.07: Açık tarla bitkileri ve açık tarla sebzelerinde verimliliği arttırmak için kullanılan Hektaş bitki besleme ürünü, Azot: 7, suda çözünen Çinko: 0,1 ve Fosfor Pentaoksit: 6, Kükürt: 2, Klor: 0,3, Üre Azotu: 4,5 Potasyum: 7 oranlarına sahiptir.
  • Tradite 11.11.11+11 SO3: Açık tarla sebzeleri için bitki besleme ürünü olup Azot: 11, Üre Azotu: 5, Kükürt Trioksit: 11, Potasyum Oksit: 9, Humik Fulvik Asit: 10 içeriklerine sahiptir. Pamuğun daha verimli olması için pH derecesi 6-8 oranında olan yardımcı bir bitki besleme ürünüdür.
  • Tradite 24: Taban gübreleme için kullanılan organomineral bitki besleme ürünü olup içeriğinde; 15 organik madde bulunur. Azot: 24, Üre Azotu: 20, Amonyum Azotu: 4 oranlarına sahiptir, pH 6-8 olan güçlü bir gübredir.
  • YaraVera Amidas: Bitki besleme ürünü olan YaraVera Amidas; içeriğinde bulunan Azot: 40, Amonyum Azotu: 5, Üre Azotu: 35, suda çözünür Kükürt Trioksit: 14 oranları ile pamuğun yetişmesinde ihtiyacı olan azotun alınmasında yardımcıdır.

Gübrelemenin yapılması pamuktan alınacak verimi artırmaktadır. Pamukta gübreleme bitkinin tüm ihtiyacı olan besinleri kolay yoldan almasında etkilidir. Pamukta taban gübresi kadar yaprak gübreleme de önem taşır. Hektaş pamuk yetiştiricilerini, yüksek verim için gerekli olan bitki besinleri ve gübreleri ile desteklemektedir. Hektaş gübre ve bitki besleme ürünleri tescil belgelidir. Toprağın ihtiyacına göre belirlenen miktarlarda kullanım ile bitkinin gelişiminde etkin rol oynar.