Organik Tarım Nedir? Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik Tarım Nedir? Organik Tarım Nasıl Yapılır?

organik tarımOrganik Tarım Nedir? Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik tarım bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi sırasında çevreyi, hayvanları ve insanları koruyan tekniklerin kullanıldığı bir tarımsal üretim yöntemidir. Üretimden tüketime kadar tarım sürecinin tamamı kontrollü olup herhangi bir kimyasal malzemeye yer verilmez. Organik tarım sayesinde hava, toprak ve su kirliliğinin önüne geçilerek insan ve hayvan sağlığı korunmuş olur.

Organik Tarım Nedir?

Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemidir. Ürünlerin yetiştirilmesi, toplanması, hasat edilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, muhafaza edilmesi gibi süreçlerin hiçbir bölümünde tarım ilacı veya kimyasal madde kullanımı olmaz. Yalnızca organik tarım ilaçları kullanımı söz konusu olabilir.

Tarımsal üretimde yer verilen kimyasal maddeler ve yanlış uygulamalar nedeniyle günümüzde çevrenin kirlenmesi ve ekolojik dengenin bozulması söz konusudur. Alternatif bir tarım yöntemi olan organik tarım ile bunun önüne geçilmesi amaçlanır. Kimyasal maddelere yer verilmeyen organik tarım yöntemi sayesinde organik tarım ürünleri tüketiciyle buluşturulur.

Organik Tarım Nedir? Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik tarım yapılması için öncelikle arazinin belirli özelliklere sahip olması gerekir. Arazinin çöp depolama alanlarından, canlıların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakabilecek maddeler içeren akarsulardan ve yer altı sularından uzak olması gerekir. Aynı zamanda yakın çevrede işlek anayollar ve maden işletmeleri de olmamalıdır.

Arazi belirlendikten sonra organik tarım yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından birine başvurularak izin alınması gerekir. Organik tarım için ürün konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu konuda sertifikasyon kuruluşu yönlendirmede bulunabilir.

Gerekli izinler alınıp organik tarıma başlandıktan sonra yetkili kuruluş tarafından bir geçiş süresi uygulanır. Bu süre genellikle meyveler için 3 yılken sebzeler için 2 yıl olur. Yetkili sertifikasyon kuruluşu gerekli görürse bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir.

Ürünlerin denetimi ve kontrolü bu kuruluşların yetkisindedir. Üretilen organik ürünlerin ambalajında yetkili sertifikasyon kuruluşunun da logosu yer alır ve bu şekilde tüketiciye ulaştırılır.

Organik Tarım Yetiştiriciliğinde Hangi Bitki Besleme Ürünleri Kullanılır?

Toprak verimliliğinin artırılması ve sağlıklı besin üretimi için organik tarımda besleme ürünleri kullanılır. Bunların başında organik gübreler gelir. Organik maddelerden elde edilen organik gübreler içerdikleri potasyum, fosfor, vb. besin elementleri sayesinde bitkilere besin elementi sağlar. Ayrıca toprağın fiziksel ve biyolojik özelliklerini değiştirerek besinlerin büyümesine destek olur. Organik ev atıkları, odun işleme artıkları, bitki atıkları, yosunlar ve hayvan dışkısı organik gübreye örnek olarak sayılabilir.

Hayvansal gübreler de yine organik tarımda bitki besleme amacıyla kullanılır. Tavuk, domuz, sığır, keçi, koyun gibi hayvanların gübreleri uzun yıllardır hayvansal gübre olarak tarımda yer bulur. En yaygın kullanılan hayvansal gübre ise ahır gübresidir.

Organik Tarım Nedir? Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik Tarım Yetiştiriciliğinde Hangi Bitki Koruma Ürünleri Kullanılır?

Organik tarım yetiştiriciliğinde kullanılan bitki koruma ürünleri hastalıklara karşı olanlar ve zararlılara karşı olanlar olmak üzere iki alt başlıkta toplanır.

Hastalıklara karşı kullanılan bitki koruma ürünleri:

 • Bakırlı bileşikler
 • Kireç-kükürt bulamacı
 • Bordo bulamacı
 • Potasyum permanganat
 • Propolis
 • Lesitin
 • Bal mumu
 • Kuartz kumu
 • Etilen

Zararlılara karşı kullanılan bitki koruma ürünleri:

 • Piretrin esaslı preparatlar
 • Mineral yağlar
 • Bacilus thuringiensis preparatları
 • Bitkisel yağlar (Keten, pamuk, zeytin, kekik, vb. bitkilerden elde edilir.)
 • Kieselgur

Organik Tarım Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Organik tarım yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Toprağa zarar verebilecek kimyasal maddelerin kullanılmaması
 • Genetiği değiştirilmiş tohumlardan uzak durulması
 • Zararlılar ve hastalıklarla mücadele ederken doğaya zarar veren kalıcı kimyasal maddeler kullanılmaması
 • Ürünlerin sertifikasyonunun ve etiketlendirmesinin yapılması
 • Biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Bitki ve toprak direncini artırıcı uygulamalar yapılması
 • Canlı bir unsur olarak kabul edilen toprağın bilinçli şekilde işlenmesi

Organik tarım için ihtiyaç duyduğunuz her türlü bitki koruma ve besleme ürünlerini Hektaş avantajlarıyla temin edebilirsiniz.