Mısırda Sulama Nasıl Olmalı

Mısırda Sulama Nasıl Olmalı

Mısırda Sulama Nasıl Olmalı

Mısırda sulama bitkiden alınacak verimde en önemli hususlardan biridir. Pek çok tarım ürünü gibi mısır da doğal yollarla su ihtiyacını karşılayamadığından ek sulamaya ihtiyaç duyar. Mısır, sıcak iklimde yetişen ve suyu seven bir mahsul türüdür. Mısıra yeteri kadar su verilmediğinde, çok ciddi oranda verim kaybı yaşanabilir. Mısır su stresine girebilecek bir bitkidir ve bu gerçekleştiği taktirde %50’ye varan verim kaybı yaşanabilir. Aşağıdaki başlıkları inceleyerek mısır kaç günde bir sulanır öğrenebilir, mısırda sulama ile ilgili pek çok soruya yanıt bulabilirsiniz.

Mısır Kaç Günde Bir Sulanır?

Daha önce de vurguladığımız üzere mısır suyu seven bir bitkidir ve tohumdan ürün vermeye uzayan süreçte daima nemli bir toprağa ihtiyaç duyar. Mısır kaç günde bir sulanır sorusunun yanıtı, mısırın yetiştiği iklime göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Karadeniz bölgesi yağış bakımından zengin olduğundan, mısırın ihtiyaç duyduğu su çoğu zaman doğal yollardan sağlanabilir. Ancak yetersiz yağış alan iklimlerde mısırın 3 günde bir sulanması uygun olacaktır. Bazı bölgelerde mısırın haftada 1 kez tam sulama işlemine tabi tutulduğu da olur. Önemli olan yapılan sulamada, suyun mısırın köklerine ulaşabilmesidir.

Mısır Gün İçerisinde Ne Zaman Sulanmalı?

Sulama işleminde mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken hususlardan biri, buharlaşmadır. Tarlanızı güneşin tepede olduğu bir zaman diliminde sularsanız, toprak suyu tamamıyla ememeden toprağa salınan suyun önemli bir bölümü buharlaşacaktır. Günün daha serin bir zaman dilimini tercih ederek suyun mısır bitkisinin köküne ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Mısır En Çok Ne Zaman Suya İhtiyaç Duyar?

Mısır her zaman suya ihtiyaç duysa da bazı dönemlerde bu konuda daha hassas olunmalıdır. Aşağıda listelenen spesifik zaman dilimlerinde mısır yeterince sulanmazsa, ciddi verim kayıplarıyla karşı karşıya kalınabilir. Mısırın en çok suya ihtiyaç duyduğu zaman dilimleri şunlardır:

  • Mısır bitkisinin döllenme başlangıcından önceki zaman dilimi
  • Döllenme süresi boyunca
  • Döllenme süresi sonrasında ve dane dolum sürecinde

Mısırın kaç günde bir sulanacağı ve ne kadar sulanacağı daha önce de belirttiğimiz üzere mısırın yetiştirildiği bölgeye ve hatta bölgedeki su olanaklarına göre dahi değişiklik gösterebilir. Elbette mısırdan maksimum verim alınabilmesi için tam sulama programı uygulanmalıdır. 4 sulama periyodundan oluşan bu program aşağıda belirtildiği şekilde özetlenebilir:

  1. Birinci ara çapası ve üst gübrenin ilk yarısının verildiği dönemde (bitki boyu 15-20 cm olduğunda)
  2. Üst gübrelemenin ikinci yarısı verildikten sonra (bitki 40-50 cm iken)
  3. Tepe püskülü çıkarıp polen vermeden 1 hafta, 10 gün önce önce
  4. Tane süt olum döneminde

Mısır için en uygun sulama yöntemlerinden biri, damlama sulama yöntemidir. Bu yöntemde sulama, su damlalarının yavaş yavaş bitki köküne akıtılmasıyla gerçekleşir. İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da uzun süreli düşünüldüğünde damlama sulama yöntemi hem bitki verimi hem de tasarruf açısından bir hayli önemlidir. Çünkü bu yöntemde su kaybı ve buharlaşma minimize edilirken bitki kökü sürekli nemli tutulabilir.
Mısır bitkisini az sulamak verim sorunlarına yol açarken, fazla sulamak da benzer sorunlarla karşı karşıya kalmanıza sebep olacaktır. Aşırı sulama durumunda toprak yeterince havalanamayacağından, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin iletilemeyecek ve verimi düşecektir.

 

Mısırda Sulama Nasıl Olmalı

Mısırın Son Suyu Ne Zaman Verilmeli?

Mısırda verimliliği etkileyen son hususlardan biri de sezon boyunca yapılan sulamaya ek olarak son sulamanın ne zaman ve ne şekilde yapıldığıdır. Toprağın su tutma kapasitesi, toprağın nasıl işlendiği, ekim sıklığı ve ekim derinliği gibi hususlar son sulamanın ne zaman olması gerektiğini etkileyebilir. Ancak genel itibarıyla son sulama zamanı şu şekilde tespit edilebilir;

Mısır koçanında süt çizgisi yarıya indiğinde tarlada ortalama 2 hafta kadar yetecek kadar su kaynağı bulunmalıdır. Mısır bitkisinin su ihtiyacı gelişim süresince oldukça fazlayken, son aşamada su ihtiyacı düşüşe geçecektir. (Kaynak)

Hangi Durumda Mısırı Sulamayı Durdurmalısınız?

Mısır, kısıtlı sulamadan zarar görebileceği gibi aşırı sulamadan da kolaylıkla zarar görebilir. Şayet mısır bitkisinin yaprakları sararıyorsa ve soluyorsa, bu aşırı sulamanın bir işareti olabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka sulamaya ara vermeniz gerekir.