İş Güvenliğinde İkinci Adım

iş güvenliği

iş güvenliği

Her sektör için hayati önem taşıyan iş güvenliği; kendine özgü çalışma şartları, kimyasal, fiziksel, hijyenik ve ergonomik risk ve tehlikelerle karşılaşma olasılığı açısından tarımda da büyük önem taşıyor. Tarımda verimliliği etkileyen bitki koruma ürünlerini uygulamadan önce belirli kurallara uymak, tarımda iş güvenliğinin önemli bir ayağını oluşturuyor.

İş güvenliği uygulaması öncesi adımlar

Tedbir

İş esnasında bilhassa süspansiyon, emülsiyon ve toz ilaçlarla meşgul olurken, açık yer bırakılmaksızın koruyucu bir elbise ve lastik çizme giyilmeli, ayrıca şapka takılmalıdır.

Kontrol

İlaçlama alet ve ekipmanları kontrol edilmeli, sızıntı ve kaçak varsa mutlaka tamir edilmelidir.

Uygulama

Gerekli miktardaki bitki koruma ürünü bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak, eritilerek veya bulamaç haline getirilerek, yarısına kadar su ile doldurulmuş ilaçlama aletinin deposuna konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo üst çizgisine kadar su ilave edilir.

Ekipman

Ölçüm ve karıştırma esnasında mutlaka uygun ekipman kullanılmalı, bitki koruma ürününü önerilen dozda ve doğru kullanmak için dereceli ölçeklerden yararlanılmalıdır.

Kritik noktalar

Yeterli bilgi sahibi olmak

Etiket üzerindeki tavsiyelere ve doz miktarına uyulmalıdır.

Uygun alet ve ekipman seçimi

Bitki koruma ürününü önerilen dozda ve doğru kullanmak için dereceli ölçekler kullanılmalı; sızıntı yapabilecek kaplar tercih edilmemelidir.

Koruyucu giysi seçimi

Bitki koruma ürününü hazırlanırken koruyucu elbise ve lastik çizme giyilmeli, ayrıca şapka takılmalıdır.

Nelere dikkat edilmeli?

  • Öncelikle söz konusu zararlı, hastalık veya yabancı ot için ruhsatlı bitki koruma ürünü seçildikten sonra, kullanılacak ilacın etiketi dikkatlice okunmalıdır.
  • Bazı ilaçlar için açık havada dahi koruyucu gözlük ve maske takılmalıdır. Koruyucu elbiseler sık sık değiştirilmeli ve temizlenmelidir.
  • Bitki koruma ürünleri çıplak el ile kesinlikle karıştırılmamalıdır.
  • Mahlül hazırlama sırasında giysilere ve deriye ilaç bulaşırsa vakit geçirmeden bol su ve sabunla yıkanmalıdır.