İnhibitörlü Gübreler

İnhibitörlü Gübreler

İnhibitörlü Gübreler

 

İnhibitörlü Gübreler Nedir?

İnhibitörlü gübre, düz ya da NPK azot içeren ve azotu (N) stabilize etmek için kimyasal moleküllerle müdahale edilmiş gübrelere deniyor.

İnhibitörlü Gübreler Nasıl Etki Eder?

Belirli kaplamalar ya da kimyasal maddelerle mikro organizma aktivasyonunu baskılayarak, uygulandığı süre boyunca çok daha yavaş salınıyor ve azotlu gübrelerin etkinliğinin arttırılmasına yardımcı oluyor.

İnhibitörlü Gübrelere Neden İhtiyaç Duyulur?

Çok yağışlı ve aşırı sulama yapılan bölgelerde toprakta nitrat azotu yıkanması meydana geliyor. Amonyum formundaki azotlu gübreler topraktaki mikroorganizmaların etkisi ile amonyum nitrata çevrilebiliyor ya da nitrat azotunun azot gazlarına dönüşmesi sureti ile azot kaybı meydana gelebiliyor. Yağışın gecikmesi yani kuraklıkta da azot buharlaşma hızı artıyor. Azotlu gübrelemede tek başına amonyum veya nitrat gübrelemesi optimum gelişme için yeterli değil. Kaybolan azotu yerine koymak için intibitörlü gübrelerin kullanılması gerekiyor. Amonyum azotu sayesinde kökler amonyum azotu alımında daha az enerji kullanırken bitkide demir, mangan, çinko ve fosfor alımı artıyor. Bitkide polyamin sentez oluşumu da etkilenirken bitkide azot metabolizması sırasında daha az enerji kullanılıyor.

İnhibitörlü Gübrenin Avantajları

 • Bitkiye nitrat taşınmıyor ve nitrat birikmesi yaşanmıyor.
 • Bitkinin yeşil aksamı daha koyu ve sağlıklı gelişiyor.
 • Uzun süre toprakta kalabilen amonyum sayesinde çiçeklenmeden sorumlu fitohormon düzeyinde artış sağlanıyor.
 • Hastalık ve zararlılara karşı direnci arttırıyor.
 • Verimliliği arttırırken ürün kalitesini de yükseltiyor.
 • Gübrelerin yıkanma veya buharlaşma ile kaybedilmesinin önüne geçiyor.
 • Fosfor ve mikrobesin elementlerinin alımı artıyor.

 

İnhibitörlü Gübrelerin Öne Çıkan Özellikleri

 • Toprakta azotun daha uzun süre kalmasını sağlıyor.
 • Çevreci ve toprak dostu olduğundan doğaya zarar vermiyor.
 • Tozsuz ve uygulamada yeknesak dağılım sağlıyor.
 • Bitki besleme uygulaması kontrollü bir süreç haline geliyor.
 • Kullanım aralıkları uzun olduğundan işgücünde ve maliyette avantaj sağlıyor.
 • Yeraltı sularına karışmadığı için kirlenmelerine yol açmıyor

 

Gübrede İnhibitör Teknolojisi

DMPP içeren intibitörlü gübrelerdeki nitrifikasyon inhibitörü amonyum azotunun nitrat azotuna dönüşümünü 6-10 haftaya kadar geciktiriyor. Böylelikle azot bitki tarafında yavaş ve düzenli bir şekilde alınıyor. İnhibitör teknolojisi azotun amonyak gazı halinde atmosfere kaçmasına, nitrat formunda yağmur ve sulama sularıyla topraktan yıkanıp kaybolmasına engel oluyor.