İlaçlama Sonrasında İş Güvenliği Adımları

İlaçlama Sonrasında İş Güvenliği Adımları

İlaçlama Sonrasında İş Güvenliği Adımları

İlaçlama Sonrasında İş Güvenliği Adımları

Bitki koruma ürünlerini uygularken iş güvenliğini sağlamak için belirli adımların takip edilmesi gerekiyor. Özellikle uygulama sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar, insan sağlığı, diğer canlılar ile doğanın korunması açısından hayati önem taşıyor .

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Yüz ve eller mutlaka yıkanmalıdır. Etiket üzerinde yazan süre boyunca uygulama alanına girilmemelidir.

Uygulama esnasında yararlanılan ekipmanların tamamı deterjanlı su ile yıkanmalı, içerisinde su artığı bırakılmayacak şekilde temizlenmelidir

Etikette belirtilen uygulama sonrası hasat için gerekli süreye mutlaka sadık kalınmalıdır.

Bitki koruma ürünleriyle temasta ilk yardım adımları

Hastalık semptomları görüldüğünde

Öncelikle hasta, uygulama yapılan yerden en hızlı şekilde uzaklaştırılarak açık havaya çıkarılmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Ağız yoluyla temasta

Hemen doktor ile iletişime geçilip, doktor yönlendirmesi veya kontrolünde hareket edilmelidir.

Deriye teması halinde

Kirli kıyafetler çıkarılmalı, bitki koruma ürününün temas ettiği bölge bol su ile yıkanmalıdır. Kirlenen kıyafetler yıkanmadan asla tekrar kullanılmamalıdır

Solunması halinde

Hasta derhal uygulama alanından uzaklaştırılmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Destek için 144 Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni (UZEM) arayabilirsiniz. 

İş güvenliğinde önemli noktalar

Bitki koruma ürünlerinin saklama koşulları

Bitki koruma ürünleri insan, hayvan, tohum, besin maddeleri ve yemlerden uzakta muhafaza edilmelidir. Bitli koruma ürünlerini saklamak için parlayıcı ve patlayıcı maddelerin olmadığı, havalandırmanın yeterli olduğu serin ve kuru depolar tercih edilmelidir. Kalan bitki koruma ürünleri mutlaka kendi ambalajında ve ağzı kapalı olarak saklanmalı, çocuklar ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Problemli ve sızıntı olan ambalajlar diğerlerinden ayrılmalıdır.

Boş ambalajların imhası

Boş ambalajlar yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmeli ve başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Doğal hayatın ve çevrenin korunması için akarsulara, göllere ve hayvanların yaşadığı yerlere bulaştırılmamalıdır. Yetkili olmayan kişilerin, çocukların ve evcil hayvanların bitki koruma ürün atıklarıyla teması mutlaka engellenmelidir.