Hassas Tarım Nedir? Nasıl Yapılır?

Hassas Tarım Nedir? Nasıl Yapılır?

hassas tarım

Hassas Tarım Nedir? Nasıl Yapılır?

Teknoloji, bilgi ve yönetim unsurlarına dayanan hassas tarım, sürdürülebilir üretim anlayışını destekler. Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan hassas tarım yöntemi; üretimde verimi artırmaya, arazi tipine uygun şekilde ekin ekmeye katkı sağlar. Genetik mühendisliği alanının gelişmesi de hassas tarımın yaygınlaşmasında etkilidir. Ayrıca bitki yetiştirme koşullarını iyileştiren hassas tarım, çevre üzerinde minimum oranda olumsuz etki yaratmak amacıyla kullanılır. Peki hassas tarım tam olarak nedir ve nasıl yapılır?

Hassas Tarım Nedir?

Hassas tarım, ekili alanlarda mahsullerdeki değişikliği yüksek teknolojiyi kullanarak ölçmek ve arazileri verimli şekilde kullanmak için uygulanan yöntem olarak tanımlanabilir. Sulama yöntemi, ekim işlemleri, gübreleme takviyesi ile pestisit gibi uygulamalar, hassas tarım yönteminde yer alır. Hassas tarım bileşenlerinin doğru şekilde uygulanması, kaynakların aşırı kullanılmasını engeller. Ayrıca kontrolsüz atık üretimini azaltmaya yardımcı olur.

Geleneksel tarım yönteminde belirli bir bölgede tüm çiftçiler benzer ekim prosedürlerini takip eder. Hassas tarımda ise arazinin koşulları detaylıca incelenir. Alana özgü; ekim, sulama ve gübreleme yöntemleri geliştirilir. Bu sayede ekili arazi, maksimum verimle mahsul sağlarken, çevreye olan zararında minimum orana düşmesinde etkilidir. Ayrıca hassas tarım sayesinde öngörülemez ekin verimliliğini veya zaman kayıplarını önlemek de mümkündür.

Hassas Tarım Nasıl Yapılır?

Hassas tarım, arazilerde üretilmesi planlanan ekinlerin teknolojik yöntemlerle belirlenmesi ve takip edilmesi ile yapılır. Bitki gelişimiyle verim kapasitesini belirlemede etkili yeni nesil teknoloji; bölgenin konumuna ve hava şartlarına uygun çiftçilik işlerini yapmaya yardımcı olur. Alana özgü gübreleme veya sulama ihtiyaçlarının belirlenmesi ise mahsul kalitesini artırmaya katkı sağlar. Bunun yanı sıra yazılım temelli uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen hassas tarım, girdi maliyetlerinin düşmesinde de etkilidir. Hassas tarımın uygulama aşamaları ise şu şekilde sıralanır:

 • Küresel Konumlama: Arazinin; hava şartlarını, nemini, toprağın özelliklerini ve bölgeye özgü iklim şartlarını tespit etmeye yarar.
 • Verim Kayıt ve Görüntüleme: Hasat makinesi yardımıyla ürün ölçümü ve mahsulün yetiştirildiği dönemin takip edilmesine katkı sağlar.
 • Coğrafi Bilgi: Merkez bilgisayar ekranında; arazinin yapısında oluşan değişimleri, ürün veri haritalarının çıkarılmasını ve araziye yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırır.
 • Uzaktan Algılama: Hassas tarımda kullanılan sensörler; gübreleme, ilaçlama, sulama sistemlerinin kontrol edilmesini ve yönetilmesini sağlar.
 • Değişken Oranlı Uygulama: Toprağı işlemeye yönelik adımların uygulandığı ve bitkiye özgü ayarlamaların yapıldığı aşamadır.

Hassas Tarım Nedir? Nasıl Yapılır?

Hassas Tarımın Avantajları Nelerdir?

Ürün verimliliğini artıran, çiftçilerin zamandan ve öngörülmeyen kayıplardan kaçınmasını sağlayan hassas tarım uygulamaları, yapısında birçok avantaj barındırır. Hassas tarım yönteminin uygulanması ile sağlanan avantajlar şu şekildedir:

 • Tohum, gübre veya ilaçlama maliyetlerini düşürür.
 • Ekili arazilerde üretim verimliliğinin artmasına fayda sağlar.
 • Toprak drenaj uygulamaları sayesinde daha etkin toprak işlemeye yardımcı olur.
 • Çevreye yayılan nitrat kaybını en az seviyeye düşürür.
 • Arazinin eğimli hatlarında ekinleri paralel şekilde işlemeye yardımcı olur.
 • Kaliteli ürün verimi sağlarken, çevre kirliliğini de azaltır.
 • Sık gübreleme, sulama veya ilaçlama yöntemlerini engeller.
 • Bölgeye özgü tarımsal kayıtların yer aldığı veri tabanının hazırlanmasına olanak tanır.
 • Enerji tutumluluğu sağlar, boşa kaybedilen maliyetin azalmasında etkilidir.
 • Yeraltı sularını korumaya katkı sağlar.
 • Tarım arazilerinde sürdürülebilir üretim anlayışının gelişmesine yardımcı olur.
 • Biyoteknolojik çalışmaların gelişmesi veya başarıya ulaşması için gerekli zemini hazırlar.
 • Kârlılık, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine olan katkısıyla, arazinin yer aldığı bölgenin kısa sürede gelişmesine katkı sağlar.

Hassas Tarım Nedir? Nasıl Yapılır?

Hassas Tarımın Yaygınlaşmasının Önündeki Engeller Nelerdir?

Tarım arazilerinin yeniliğe kapalı olması, teknolojik alanda yeterli düzeyde yatırım yapılmaması gibi unsurlar hassas tarım yöntemini engelleyen faktörler arasındadır. Geleneksel yöntemlerle çiftçilik yapılan araziler için hassas tarıma yönelik bütçe ayrılmaması da yenilikçi anlayışın uygulanmasını engeller. Bunun yanı sıra kontrolsüz çiftçilik yöntemleri de hassas tarımın yaygınlaşmasını geciktirir.

Geleneksel tarım yöntemlerine alışan çiftçiler, toprak analizi yapmadan gübre uygulaması veya sulama yöntemlerini kullanır. Tehlikeli kimyasal ilaçların sıkça tercih edilmesi de hassas tarımın yaygınlaşmasını engelleyen nedenler arasındadır. Riskli uygulamaları tercih eden veya kısa sürede kârlılık oranını artıracağına inanan çiftçiler, hassas tarım yöntemini uygulamaktan kaçınır. Ayrıca hassas tarım yönteminde su kısıtlaması uygulanacağı düşüncesinin yayılması da yenilikçi tarım anlayışının arazilerde kullanılmasını engeller.

Hektaş ürünleri ile hassas tarım teknolojileri tercih ettiğiniz arazilerde, yüksek kaliteli mahsul elde edebilirsiniz. Hassas tarım yöntemine yönelik geliştirilen Hektaş ürünleriyle, ürün yetiştiriciliğini kolayca yönetebilir veya harcamalarınızı minimum seviyeye düşürebilirsiniz.