Gübreleme Önerileri

Gübreleme Önerileri

Gübreleme Önerileri

 

Türkiye’de coğrafi yapıya bağlı olarak birbirinden çok farklı karakterde toprak sınıfları olması üreticilerin gübreleme önerilerine ihtiyacı olmasına neden olmaktadır. Bu topraklar üzerinde yine çok farklı bitki türlerinin üretimi yapılıyor. Bitkilerin üretimi yapılırken de toprakta yeterli düzeyde bitki besin elementlerinin bulunması gerekiyor. Bitkilerin besin elementlerini yeterli düzeyde alabilmesi ise doğru gübreleme uygulamalarıyla mümkün. Gübrelemenin en önemli etkisi ise toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave ederek, mümkün olduğu kadar yüksek miktarda üretim ve kaliteli ürün elde edilmesi. Ayrıca verim ve kalitenin artması için bitkinin ihtiyacı olan NPK değerlerinin kesin olarak bilinmesi şart.

Gübrelemeden önce toprak analizi yapılmalı

Üretimi yapılan bitkiye verilecek gübre miktarını bilmek için önce ve mutlaka toprak analizi yapılması gerekiyor. Toprak analizlerinin doğru ve güvenilir olmasının yolu, üretim yapılacak tarla veya bahçeden toprak örneklerinin usulüne uygun alınmasından geçiyor. Türkiye’de bulunan tarım topraklarında potasyum ve fosforun yoğun, azotun az olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca fosfor, bitkinin alabileceği düzeyde değil. Bu nedenle analiz sonucuna bakarak ve NPK değerleri hesaplanarak gübreleme programı oluşturulması ve verilecek gübrenin çeşidinin saptanması gerekiyor. Tüm bu değerlerle oluşturulan programlarla verim ve kaliteyi arttırmak mümkün oluyor.

Fazla azot faydalı değil

Dünya Gübre Üreticileri Birliği’nin farklı bölgelerden aldığı örneklere göre Türkiye’deki toprakların azot seviyesi çok düşük. En büyük sorun da fazla azot uygulamasında ortaya çıkıyor. Azot sayesinde bitkinin yeşil aksamı gelişiyor fakat parçalanma süresi yüzünden bir kısım azot bitki tarafından alınırken bir kısım da taban suyuna karışıyor ve suyun yapısını bozuyor.

Damla Sulama İle Besin Elementleri Doğrudan Kökle Buluşuyor

Gübreleme uygulamasından maksimum fayda almanın en önemli yolu da damla sulama sistemlerinin kullanımı. YaraTeraTM Kristalon gibi damla sulama sistemleri ile birlikte kullanılan gübreler hem bitkiye direkt olarak etki edebiliyor hem de toprak ve bitki aynı anda, yeterli düzeyde gübre ile buluşuyor. Ayrıca gübrenin verilmesi gereken zamana dikkat edilmesi yetiştirilecek bitkinin gelişimini doğrudan etkiliyor