Damla Sulama Sisteminin Yararları Nelerdir?

damla sulama sistemi

damla sulama sistemiDamla Sulama Sisteminin Yararları Nelerdir?

Damla sulama sistemi yararları çok fazla olduğu için üreticiler ve çiftçiler tarafından kullanımı günden güne yaygınlaşır. Zeytin, şeker pancarı, mısır, pamuk, patates ve pek çok ekini yetiştirirken kullanılan damla sulama sistemi, pratik uygulanma yöntemi ile harcanan emek gücünü azaltmaya yardımcı olur. Damla sulama sistemi hakkında detaylı bilgiye ve sağladığı avantajlara gelin birlikte bakalım.

Damla Sulama Sistemi Nedir?

Damla sulama sistemi, isminden de anlaşılacağı üzere suyun damlacıklar halinde ekinlerin kök bölümüne verilmesidir. Bitkinin kök bölgesi bu uygulama sayesinde devamlı su içinde kalır. Bu durumda verim artışı fazla olur. Damla sulama sisteminde sulama işlemi sık sık ve azar azar yapılır. Arazinin belirli bir bölümün ıslatılması sulama suyu ihtiyacının azalmasına neden olur. Su basıncını düşük tutan sistem hem gübrelenmiş hem de henüz gübre serilmemiş topraklarda kullanılır.

Damla Sulama Sistemi Nasıl Çalışır?

Damla sulama sistemi pratik bir biçimde çalışır ve birkaç ayrıntıya dikkat edildiğinde herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Sistemde sulama ya suyu kuyudan ya da yerüstü su kaynağından alınır. Motopompla su düşük basınç kontrol ünitesi filtrelere ve ana boru hattına ulaştırılır. Eğimli ve yüksek araziler için de uygun olan sistem, lateral boru hattı üzerindeki damlatıcılardan çok düşük basınçla dışarıya çıkar. Damlalar halinde toprak yüzeyine ulaşan su, özellikle sebzelerde toprak üstü organ ıslanmasını engeller. Böylece hastalıklar daha az olur ve ekinlerden daha yüksek verim alınır.

Damla Sulama Sisteminin Yararları Nelerdir?

Damlama Sulama Sisteminin Çalışma Prensibi Nedir?

Damla sulama sistemi basit çalışma prensibine sahiptir. Damlama sulama sisteminde işgücü ihtiyacı çok düşüktür. Aynı zamanda tuzlu sulama sularında da kullanılabilir. Damlama sulama sisteminin verimli çalışmasını sağlamak için aşağıdaki üç koşulun iyi bir şekilde bilinmesi ve uygulanması gerekir. Bunlar;

  • Damla sulama ile kaç saat su verilmesi gerektiği,
  • Damla sulama ile kaç ton su verilmesi gerektiği,
  • Son olarak bu uygulama ile kaç günde bir sulama yapılmasının bilinmesi gerekir.

Damla sulama sisteminin çalışma prensibi incelendiğinde enerji ve basınç, insan emeği ve su en az düzeyde kullanılır. Bu avantajları sağlayan detaylar arasında; dağıtıcı damlalık, su deposu, kısa damla sulama sistemi borusu, sulama suyu filtreleri bulunur.

Damlama Sulama Sistemi Kurulurken Yaşanılan Zorluklar Nelerdir?

Damlama sulama sistemi basit çalışma sistemine sahip olsa da kurulum aşamasında çiftçileri ve tüketici zorlayan bazı kısımları vardır. Sistemde kurulum yaparken dört ana faktöre önem verilmesi gerekir. Bunlar;

  • Proje öncesi hazırlık aşaması,
  • Proje dizayn aşaması,
  • Montaj aşaması,
  • Son olarak da montaj sonrası destek aşaması.

Bu dört aşamaya dikkat edildiği takdirde sistemin uygulama aşaması son derece kolay gerçekleşir. Proje öncesi hazırlık aşamasında; arazinin yapısı, eğimli olup olmadığı kontrol edilmesi, su kaynağını türü, toprağın fiziksel özellikleri, bitki türü ve mesafelerinin detaylandırılması son derece önemlidir. Bu aşamadan sonra yapılması gereken dizayn bölümünde işi profesyonel ekibin devralması gerekir. Profesyoneller tarafından kullanılan malzeme listesi çıkarılır. Sonrasında montaj aşamasına geçilir ve son olarak da uygulama kontrol edilir ve gerekli destekler sağlanır. Filtre sisteminin kurulmasından ana hat montajına, sisteme suyun verilmesinden damla sulama borularının serilmesine kadar pek çok aşama bu bölümde yer alır.

Damla Sulama Sisteminin Yararları Nelerdir?

Damlama Sulama Sisteminin Diğer Sulama Sistemlerine Karşı Üstünlükleri Nelerdir?

Damla sulama sisteminin diğer sulama sistemlerine karşı sunduğu en büyük üstünlük emek gücünü azaltmasıdır. Verim ve tasarruf getirisi de yine sisteminin avantajları arasında yer alır. Zaman ayarlı sulama yapması, daha az su kullanımı, her türlü arazide kullanıma uygun olması, bitkileri dondan koruması, ekin kalitesini artırması sistemin sunduğu ve diğer sulama uygulamalarının sahip olmadığı artılardır. Hektaş, sayısız avantajları olan damla sulama sistemlerine uygun ürünler sunmaktadır. Sizler de bu ürünleri güvenle uygulayabilirsiniz.