Buğdayda Sulama Nasıl Olmalı?

Buğdayda Sulama Nasıl Olmalı?

Buğdayda Sulama Nasıl Olmalı?

Buğdayda Sulama Nasıl Olmalı?

Buğdayda sulama yapmanın temel amacı; toprağın bitki gelişimi için yeterli neme sahip olmasını sağlamaktır. Ekim sonrası buğday bitkisinin kök oluşumu ve başak çıkarma döneminin yetiştiricilikte en zor dönemler olduğu söylenebilir. “Buğday sulama ister mi?” sorusuna ise en az üç defa araziyi sulamak gerekir, şeklinde cevap verilebilir.

Tarla alanını uygun koşullarda ve gerekli zamanlarda sulamak ise buğdayın yetişme ve büyüme performansını olumlu yönde etkiler. Ayrıca buğdayda sulama zamanlarının belirli aralıklarla düzenlenmesi önerilir. Bunun yanı sıra sulama aşamasında izlenecek yol için tarlanın aldığı yağışlar ve arazinin toprak değerleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ekim sonrasında buğday kökünün yüksek kaliteye sahip olması için uygulanan sulama ilk sulama olarak adlandırılır. Toprağa tutunan kökler daha sonra filizlenir ve buğdayın baş kısımları gün yüzüne çıkar.

Buğdaya Ne Kadar Su Verilmeli?

Buğday çeşitleri genellikle serin ortamlarda yetişir. Serin ortamlarda yetişen buğdaylar için çok miktar suya ihtiyaç yoktur. Buğdayın fizyolojik olgunluğa ulaşması için gerekli su miktarı, buğday çeşidine göre ortalama 300-600 mililitre arasında değişebilir.

Buğday yetiştiriciliği alanında elde edilen analiz verilerine göre bir kilogram buğdayın yetişmesi için yaklaşık 1.654 litre suya ihtiyaç vardır. Ayrıca bölgenin aldığı yağışlardaki su miktarı da topraktaki gerekli nemin oluşmasına katkı sağlar. Çok fazla su verilen buğdayların, kalitesinde ve protein değerlerinde düşüş gözlenir. Bu sebeple kaliteli buğday elde etmek için yetiştiricilerin sulama alanında bilgi sahibi olması gerekir.

Buğday Ne Zaman Su İster?

Buğday mahsulü için üç dönem sulama yapmak yeterlidir. Toprağın ürün yetiştirilmesi için uygun nem oranına sahip olmadığı durumlarda ek sulama yapılabilir.

Buğday; ekim sonrası, başak sıyırma ve süt olum dönemlerinde sulama isteyebilir. Ayrıca toprakta depolanan su miktarı ve bölgedeki yağış miktarları buğdayın su ihtiyacını değiştirebilir. Su isteyen buğday ekim alanlarına gerekli sulamanın yapılmaması, verim kayıplarına neden olur. Kurak geçen yıllarda özellikle kardeşleme dönemi başlangıcında ilk sulama yapılmalıdır. Ekilen buğdayın kök bölümü tutunduktan sonra ilk sulamanın yapılması gerekir. Aksi takdirde zayıf kök sistemi oluşur ve filizlenen dane gelişimi durur.

 

Buğdayda Sulama Nasıl Olmalı?

Buğdayda İlk Sulama

Buğdayda ilk sulamanın ekimden 20-25 gün sonra yapılması önerilir. Kökün taçlanmaya başladığı bu dönemde sulamanın önemi büyüktür.

İlk sulamanın zamanında yapılması buğdayın kaliteli kök üzerinde yetişmesini sağlar. Ayrıca buğdayda ilk sulama en kritik sulama dönemi olarak görülür. Bunun sebebi buğdayın toprak nem düzeyine göre gelişme performansı göstermesidir. Buğday türüne ve ekili bölgenin aldığı yağış miktarına göre ekimden 40-45 gün sonra ikinci sulamanın yapılması gerekir.

Buğdayda Son Sulama

Buğdayın büyüme evresi, yağış koşulları ve toprağın nem miktarı son sulama dönemini belirler. Buğday sulama dönemleri arasında yer alan son sulamanın yanlış zamanda yapılması, üründen alınan olumlu performansı ve yüksek verimi bir anda düşürebilir. Bunun için toprak nem düzeyi ve bitki gelişimi kriterlerini gözden geçirmek faydalı olabilir.

Ekim tarihinden 70-75 gün sonrası süt olumu başlaması ile birlikte üçüncü sulama yapılabilir. Üçüncü sulama öncesi toprak nem düzeyi mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca bölge iklim koşullarına ve toprak nem oranının düşmesine göre ek sulamalar yapılabilir.

Buğday Çok Sulanırsa Ne Olur?

Buğdayı; ekim, yetişme ve gelişim dönemlerinde çok fazla sulamak, toprak nem miktarını artırır. Bu durum mahsul yapısının ve dane büyüklüklerinin bozulmasına neden olur. Ayrıca genel yapısı bozulan buğday tanelerinin protein ve yararlı değer oranları düşer. Ayrıca fazla sulama, buğday bitkisinin çeşitli hastalıklar ile karşılaşmasına sebep olabilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, buğday hastalıkları nelerdir isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Buğday Az Sulanırsa Ne Olur?

Buğdayın az sulanması toprağın bitki yetişimi için gereken nem değerine ulaşmamasına neden olur. Az sulama sonrası buğday taç kök alanı toprağa tutunamaz ve bitki gelişimi durur.

Buğday Kaç Defa Sulanır?

Buğday üretimi aşamasında araziyi, toprağın gerekli nem seviyesine ulaşması için üç defa sulamak yeterlidir. Ancak bölge iklim koşullarına ve toprak türüne göre sulama sayısını yükseltmek mümkündür.