Buğdayda Gübreleme Nasıl Olmalı?

Buğdayda Gübreleme Nasıl Olmalı?

Buğdayda Gübreleme Nasıl Olmalı?

Buğdayda Gübreleme Nasıl Olmalı?

Tarımsal üretimin önemli bir aşaması olan gübreleme, buğday üretiminde kalite ve verimliliğin sağlanabilmesi açısından da önemlidir. Buğdayda gübreleme, ekim aşamasından hasada kadar geçen sürede bitkinin beslenmesi ve zararlı bileşenlerden daha az etkilenmesi için olmazsa olmazdır. Gübrelemede doğru miktar, uygun program ve zaman gibi unsurlara dikkat edilerek işlem yapılması gerekir. Bu bileşenlerden biri ya da birkaçında ortaya çıkabilecek sorunlar, buğday hasadını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle gübrelemede her aşamaya ayrı ayrı özen gösterilmesi gerekir.

Taban ve üst gübrelerinin kullanılmasının ne kadar önemli ise yaprak gübrelerinin doğru zamanda kullanılması da bir o kadar önemlidir. Ülkemiz topraklarının Zn açısından fakir olması; tahıllarında Zn’ye ihtiyacının yüksek olması nedeni ile özellikle kardeşleme döneminde Zn içeren yaprak gübreleri ile takviye yapılmalıdır. Kardeşleme döneminde uygulanacak Zn ve içerisine konulacak bitkisel menşeili amino asit verim ve kaliteye önemli ölçüde etki edecektir.

Buğday Bitkisinin Gübre İhtiyacı Nedir?

Buğday bitkisinin gübre ihtiyacı bitki türü, iklim yapısı, toprak tipi gibi pek çok farklı unsur bir arada değerlendirilerek hesaplanır. Örneğin; sık yağış alan iklim alanlarında toprak fazla yıkandığından bitki besin element eksiklikleri ortaya çıkabilir. Bu alanlarda bitki besin element bakımından zengin gübrelerle, bitkinin ihtiyacı olan bitki besin elementleri içeren gübreler ile gübreleme yapılabilir. Daha kurak alanlarda ise verilecek gübrenin toprakta hızlı kaybolmayacak formülasyonlar seçilerek gübreleme yapılmalıdır. Tohum ekiminden hasada kadar olan dönem içerisinde doğru zamanda doğru gübre formülasyonlarının seçilmesi verime önemli katkıda bulunur.

Buğday Gübreleme Programı

Buğday yetiştiriciliği yaparken gübreleme oldukça kritik bir konudur. Buğday gübreleme programı gübrelemenin farklı aşamalarını içerisinde barındırır. Bu program kapsamında ilk gübrelemeden hasat dönemine kadar toprağın ihtiyaç duyduğu besin maddeleri gübreleme yoluyla toprağa kazandırılır. Programda taban gübreleme, üst gübreleme, yapraktan gübreleme gibi farklı gübreleme tekniklerinin ne zaman ve ne miktarda yapılacağı belirlenir. Programın amacı yalnızca ekilecek ürün kalitesini artırmak değil, aynı zamanda daha az maliyetle daha fazla ürün elde edilebilmesi için toprağın kalitesini yükseltmektir. Bunun için yapılması gereken buğday gübreleme programı ile toprak dengesini kurabilmektir. [1]

Diğer taraftan ekim yapılacak alanların toprak analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda gübreleme programlarının çıkartılması bir diğer konudur.

Buğdaya İlk Gübre Ne Zaman Atılır?

Buğdayda ilk gübreleme toprağın ekime hazırlanma döneminde taban gübresi şeklinde yapılır. Ancak bu gübreleme ekim esnasında da yapılabilir. Ekim sonrası dönemde yapılan ilk gübreleme ise kardeşlenme dönemi sonundan sapa kalkma dönemi başına kadar yapılmalıdır. [2] Buğdayda bu dönemde verilen azotlu gübre, hasat edilecek ürünün protein ve guliten bakımından zengin içerikli olmasına katkı sağlar. Buğdayda üst gübreleme yaparken bunları göz önünde bulundurmak önemlidir.

Buğdayda Gübreleme Nasıl Olmalı?

Buğdaya Kaç Defa Gübre Atılır?

Ekim ve hasat süreci boyunca bitkinin kaç defa gübreleneceği yine toprak analizleri neticesinde belirlenir. Yıkanmış topraklarda besin değeri oldukça düşüktür. Bu nedenle toprağın henüz ekim aşamasında azot ve fosfor ihtiyacı ortaya çıkar. Ekim aşamasında belirlenen azot miktarının yarısı ve fosfor miktarının tamamı gübre ile bitkiye verilir. [3] Daha sonra yağış takibi ve toprak analizleri kontrol edilerek kardeşlenme döneminden sapa kalkma dönemine kadar bir ya da iki kez gübreleme tekrar edilir.

Buğday Taban Gübresi Ne Zaman Atılır?

Taban gübresi atım zamanı, ekim öncesi veya ekim esnasında toprağın durumuna göre kararlaştırılır. Hiç taban gübrelemesi yapılmadan da ekim yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılan tarımsal üretimden büyük verim kayıplarının yaşanmasına neden olur. Taban gübrelemesinde önemli olan gübrenin uygun derinlikte verilmesidir. Bu nedenle taban gübrelemesi hangi aşamada yapılırsa yapılsın ekinden 5-6 cm derine yapılmalıdır. [4]

Hektaş Bitki Besleme Ürünleri ile Buğday Verimliliğinde Artış

Hektaş bitki beslenmesinde çiftçilere yarar sağlayacak ürünleri ile tarımsal üretimde daima yanınızda yer alır. Hektaş portföyünde yer alan yaprak gübreleri, kendi fabrikalarımızda ürettiğimiz organomineral ve akıllı taban ve üst gübreleri yardımıyla veriminizi arttırabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki; topraktan yeterli oranda besini alamayan buğday, hem besin değerleri açısından kalitesiz olacak hem de çeşitli bitki hastalıklarına maruz kalacaktır. Bu nedenle siz de toprak analizlerinize uygun ölçülerde Hektaş toprak gübreleri ile gübreleme yapabilir ve toprağınızın verimini maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca Buğday bitkisinde görülebilecek hastalıklar hakkında bilgi edinmek isterseniz, şimdi buğday hastalıkları ve zararlıları içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

[1] https://www.cropscience.bayer.com.tr/turkiye/tarim-haberleri/bugdayda-yuksek-verimin-anahtari-dogru-besleme.html

[2] https://todab.org.tr/files/BUGDAY%20VE%20ARPA%20TARIMI/B%C3%B6l%C3%BCm-5.pdf

[3] https://www.tohumgubre.com/sayfa/bugday-yetistiriciligi-ve-puf-noktalari

[4] http://www.tarimkutuphanesi.com/bugdayda_dogru_ve_dengeli_gubreleme_yuksek_verim,_kaliteli_urun_ve_bol_kazanc_getirir!_00805.html