Çilek Nasıl Sulanmalı

çilek sulama

Çilek Nasıl Sulanmalı

Çilek Nasıl Sulanmalı?

Çilek, Türkiye’de Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yaygın olarak yetiştirilen meyve çeşitlerinden biridir. Sağlıklı verim için, sulama şekli gibi faktörlerin yanı sıra, doğru ve uygun sulama da çok önemlidir.

Çilek Sulama Nasıl Olmalı?

Çilek meyve oluşumundan olgunlaşmaya kadar geçen dönemde suya karşı hassastır. Sulama, meyve iriliği ve kalitesi ile o yılki ürün miktarına etki eder.

Dikim zamanında fidelerin çabuk ve sağlıklı büyümesi için sulamaya dikkat etmek gerekir. Çiçeklenme sırasında yağmur yağması arzu edilmez, yağış hem tozlanmayı engeller hem de meyve olgunlaşmaya başladıktan sonra yağarsa meyve yumuşar, leke yapar ve çürümeyi kolaylaştırır. Yağmurlama sulama ve yağış ile toprağın sıçrayarak meyvelere zarar vermemesi için sıralar arasına ve bitkilerin altına değişik malç malzemesi serilebilir.

Damla usulü sulamada sıra üzerilerinden geçirilen su boruları kök bölgesinde sürekli damlayarak sulamanın yapılmasını sağlamaktadır. Bu sulama özellikle plastik örtü sisteminde, sulama suyunun kısıtlı olduğu yerlerde ve ekonomik durumun iyi olduğu şartlarda uygulanmaktadır. Ayrıca yağmurlama sulamada, çilek yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Çilekte uygulanacak sulama yöntemleri; karık, yağmurlama ve damla sulama yöntemleridir.

Sulama dikim sistemlerine göre değişik metodlarla yapılabilir. Bunlardan en uygun olan yağmurlama ve damla sulama yöntemleridir. Düz arazilerde sedde ve ocak vari dikilmiş çileklerde damla sulama daha uygundur. Ayrıca çiçeklenme zamanı dikkatli olunarak yağmurlama sulama metodu da uygulanabilir.

Çilek Nasıl Sulanmalı

Karık Sulama

Karık usulü sulama, setler üzerine dikim yapıldığında uygulanmaktadır. Su göllenme yapacak kadar fazla verilmemeli, yaprak ve meyvelerin çamurlanması önlenmelidir. Karık usulünde çilek setleri arasında suya sifonla ya toprak açılarak yada sulama tüpleri yerleştirilerek verilir.

Damlama Sulama

Araştırma sonuçları, dikimden sonra yağmurlama, sonra damlama sulamanın daha iyi sonuç verdiğini işaret etmektedir. Sıcak, kurak ve nisbi nemin düşük olduğu yerlerde çilek özellikle ilkbahar ve yaz aylarında mutlaka sulanmalıdır. Dikimi tamamlanan çileklere can suyu verilerek köklenmeleri sağlanır ve metodu seçildikten sonra gerektiğinde sulama yapılır. Kışı bu şekilde geçiren bitkiler ilkbahar ve yaz aylarında sulanır. Bu nedenle karık sulamada ilkbaharda yağış olmadığı durumlarda haftada bir sulama yapılmalıdır.

Damla sulama günlük buharlaşmaya bağlı olarak düşük debi ve su miktarlarında günlük sulama yapılabileceği gibi 3-4 günde bir de sulama yapılır. Hasat bittikten sonra belirtilen sulama aralığı genişletilmelidir.

çilek sulama

Çilek Ne Kadar Suya İhtiyaç Duyar?

Yıllık yağış ortalaması 750-800 mm olan ve yaz aylarında yağış alan bölgelerde sulama yapmadan yetiştirilebilir. Ancak yağışların mevsimlere göre düzensiz olması ve çileğin yüzlek köklü olması nedeniyle derinlerdeki sudan faydalanamaması belirli aralıklarla sulama yapılmasını gerektirmektedir. Özellikle meyve teşekkülünden hasada kadar geçen dönemde çilek suya karşı fazla duyarlıdır.

Kısa süreli de olsa havanın kurak gitmesi zarar meydana getirir. Normal sulamanın yapıldığı bahçelerde meyveler iri, renkli, düzgün şekilli ve verimli olurlar, ayrıca bir yıl sonraki ürün içinde sulama önemlidir.

Çilek Ne Sıklıkla Sulanmalı?

Süzek topraklarda sık sık ve az miktarda, ağır topraklarda seyrek ve daha çok miktarlarda su verilmelidir. Köklerin devamlı su içinde kalmamasına dikkat etmelidir. Yoksa çürür. Hasattan sonra yağışlar başlayıncaya kadar 10-15 gün ara ile su vermeye devam edilmelidir.