Çilek Gübreleme Nasıl Olmalı

Çilek Gübreleme Nasıl Olmalı

Çilek Gübreleme Nasıl Olmalı?

Tarımda ekilen ürünlerden arzu edilen verimliliğin sağlanmasında gübrelemenin yeri oldukça önemlidir. Gübreleme miktarı ve zamanı her ürüne göre değişiklik gösterebilir. Çilek yetiştiriciliğinde de çilek gübreleme işlemi uygulanır. Böylece tarımsal faaliyetlerden çok daha etkili sonuçlar elde edilir.

Çilek Gübreleme Nasıl Olmalı?

Çilek gübreleme yetiştiricilikte son derece önemli bir safhadır. Doğru toprak ve bölge analizleri sonucu uygulanan bir çilek gübreleme programı ile hasat zamanı çok daha yüksek bir verimle sonuçlanabilir. Çilek gübreleme zamanı toprak yapısına ve çilek ekimi yapılan bölgenin özelliklerine göre değişiklik gösterir.

Çilek gübreleme işlemi bitkinin yaprağına ya da direkt toprağa uygulanabilir. Gübreleme topraktan yapılacaksa çilek gübreleme damla sulama ile beraber uygulanır. Böylece gübre kaybı da en aza indirilmiş olur. Gübreleme öncesi toprağın analizi yapılmalı ve elde edilen veriler ışığında işlemin nasıl ve ne miktarda yapılacağına karar verilmelidir. Çilek hasadının kaliteli ve bol olması için çiftlik gübresi ve kimyasal gübre uygulanması gerekir.

çilek gübreleme

Çileğin Gübre İhtiyacı Nedir?

Dikim öncesi uygulama ile başlanarak bitkinin her döneminde düzenli gübreleme yapılmalıdır. N, P, K ihtiyacının yanısıra Ca, Mg ve Fe’ye de ihtiyaç duymaktadır. Doğru zamanda doğru doz da yapılan uygulamalar ile verim ve kalitenin artacaktır.

Çilek gübreleme toprağın yapısına, bölgesel şartlara göre yapılır. Toprak analizinin gerçekleştirilmesinin ardından uygun dozda çilek gübreleme yapılması gerekir. Buna göre dekar başına 3 ya da 4 ton çiftlik gübresi olacak şekilde çilek gübresi uygulanmalıdır. Kimyasal gübreleme sıfır göstergesinde dekar başına 8 ile 10 kg süper fosfat adıyla da bilinen fosforlu gübre, 20 ile 30 kg potasyum sülfat da denilen potasyumlu gübre ile 4 ile 5 kg magnezyum içerikli gübre ya da 40 ile 50 kg kompoze gübre uygulanır.

Çileklerin dikimi tamamlandıktan sonra vegetasyon döneminde de çilek gübreleme işleminin uygulanması gerekir. Buna göre her ay 15 ile 20 kg amonyum nitrat ya da amonyum sülfat verilmelidir. İlaveten toprak analiz sonuçlarına göre yine vegetasyon dönemi içerisinde senede 8 ile 10 defa azot içerikli, 20 ile 30 kg fosfor içerikli, 10 ile 15 kg potasyum içerikli çilek gübreleme yapılması hasadın verimli sonuçlanmasına yardımcı olur.

Çilek Gübreleme Nasıl Olmalı

Çileğe Hangi Gübre Atılır?

Çilek pek çok farklı gübre ile desteklenir. Dikim öncesi fosforlu gübre, potasyumlu gübre ve magnezyumlu gübre uygulanır. Dikim sonrası azotlu gübre uygulamaları yapılmalıdır. Pek çok bitkide olduğu gibi çilekte de azot ihtiyacı ortaya çıkar. Dikimden yaklaşık olarak bir ay sonra azotlu gübre verilir ve hasadın sonuna kadar da verilmeye devam edilir. Soğuk kış aylarında bitkinin dayanıklılığını artırmak için potas içeriğinden destek alınır. Fazla kireçli olmayan topraklarda çileklerde yumuşama olmaması için Ca uygulanır. Kireç bakımından zengin topraklarda pH dengesini sağlamak gerekir. pH değerinin 7-7.5 değerini aşması durumunda bitkilerde demir eksikliği anlamına gelen kloroz görülebilir. Bunun önüne geçmek için Fe şelatlı gübre kullanılması oldukça önemlidir.

Hektaş Bitki Besleme Ürünleri ile Çilek Verimliliğinde Artış

Tarımsal faaliyetlerde gübreleme, hasat zamanı verimliliği etkileyen önemli unsurlardan biridir. Çilek dikiminde verim elde etmek için uygun gübrelerin doğru zamanda ve miktarda toprak ya da yaprağa uygulanması gerekir. Siz de hasadınızdan yüksek verim almak istiyorsanız Hektaş’ın gübre çeşitlerinden yararlanabilir, tüm sezon boyunca doğru ürünlerle uygulama yapabilirsiniz.