KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan: Bülent Şamil YETİŞ
Üye: Kamil DERECE
Üye: Tuba BEKTAŞ
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan: Kamil DERECE
Üye: Kadri ÖZGÜNEŞ
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan: Kadri ÖZGÜNEŞ
Üye: Bülent Şamil YETİŞ