KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan: Bülent Şamil YETİŞ
Üye: Kamil DERECE
Üye: Betül MADENÜS
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan: Kamil DERECE
Üye: Mahmut Cengiz AYDIN
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan: Mahmut Cengiz AYDIN
Üye: Bülent Şamil YETİŞ