ZOEKON®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 430 g/l Chloridazon

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

ZOEKON® tohumla çoğalan geniş yapraklı yabancıotlara karşı Şekerpancarı ekim alanlarında kullanılan bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlara köklerinden nüfuz ederek, onları çimlenirken veya çimlendikten sonra öldürür. Etkili olabilmesi için yağışa ihtiyaç vardır. Uygulama sonraki 2-3 hafta içerisinde 20-25 mm yağmur yağmaz ise mutlaka yağmurlama şeklinde sulama yapmak gerekir. Uygun koşullarda etkisi 4-8 hafta devam eder.

Uygulama Şekli

1.Şekerpancarı ekiminden önce (ekim öncesi): Pancar ekimi için hazırlanmış keseksiz ve düzgün toprak yüzeyine ilaç, önerilen dozda uygulanır. Daha sonra kombi kürümler veya tırmıkla toprağın 3-4 cm derinliğine karıştırıldıktan sonra pancar ekimine geçilir. Kurak bölgeler için ilacın daha iyi etki etmesi yönünden en uygun uygulama yöntemidir.

2.Çıkış öncesi uygulama: Şekerpancarı ekiminden sonra pancar ve yabancı otların toprak yüzeyine çıkışından 3-4 gün önceye kadar yapılan uygulamadır. Pancar ekimi esnasında yağışların yeterli ve düzenli olarak düştüğü bölgeler için uygundur. Yağışın yeterli olmadığı bölgelerde ilaçlamadan sonra mutlaka yağmurlama sulama yapılmalıdır. Kök ve yaprak yoluyla bitkiye nüfus eder. Yabancı otların toprak yüzüne çıkmasından evvel toprağa atılırsa, henüz intaş etmekte olan otların kökleri tarafından alınır ve onları toprak yüzeyine çıkmadan önce veya genellikle hemen sonra öldürür. Ekimden sonra yabancı otlar çıkmadan kullanılır. Esas tesir toprak üzerinden olduğu için mücadelede iyi bir başarı ancak toprakta etkili maddenin çözünüp yayılmasına yetecek rutubet bulunması ile elde edilebilir. Keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı iyi bir tesir için şarttır. Ahır gübresi kullanılacaksa bu gübreleme ilkbaharda değil, son baharda yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Karışıma ihtiyaç duyulursa, ön karışım testi yapılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki adı Yabancı ot adı Uygulama dozu ve dönemi
Şekerpancarı Sürünücü horoz ibiği (Amaranthus blitoides)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
Çoban çantası (Capsella bursa- pastoris)
Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Kuş otu (Stellaria media)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Isırgan otu (Urtica urens)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)

450-600 ml/da

Düşük doz hafif topraklar için, yüksek doz orta ve ağır topraklar için önerilir.
(Ekim öncesi ve çıkış öncesi)

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

244 g/l Chloridazon +150 g/l Triallate

Formulasyon

Süspo emülsiyon (SE)

Ambalaj

5 l

Bitki Adı

Şekerpancarı

Etmen Adı

Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Çoban çantası (Capsella bursa pastoris), Düğme otu (Galinsoga parviflora), Gelincik (Papaver rhoeas), Karahindiba (Taraxacum officinale), Karapazı (Atriplex patula), kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Kuş otu (Stellaria media), Papatya (Matricaria spp.), Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus), Sirken (Chenopodium album), Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense), Tarla kisnisi (Spergula arvensis), Tavşan bıyığı (Poa annua), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Yabani turp (Raphanus raphanistrum), Yabani yulaf (Avena spp.), Yavşan otu (Veronica persica)