Zoekon Süper

Zoekon Süper

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 244 g/l Chloridazon +150 g/l Triallate

Formulasyon : Süspo emülsiyon (SE)

Ambalaj : 5 l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Zoekon Süper şeker pancarında dar ve geniş yapraklı otlara karşı kullanılan Süspo-emülsiyon formunda bir ilaçtır. Çimlenmekte olan yabancıotlara kök yoluyla etki eder ve onları toprak yüzeyine çıkmadan önce veya çıkıştan kısa bir süre sonra öldürür.

Tohumla çoğalan, tek yıllık dar ve geniş yapraklı birçok yabancı otu kontrol eder. Çok yıllık yabancı otları kontrol etmez. Yabancı otların kökleri tarafından alınarak etkili olmaktadır. Çimlenmekte olan yabancı otlar ilacı alarak toprak yüzeyine çıkmadan veya çıkıştan kısa bir süre sonra ölür. Bunu sağlamak için ilacın iyi hazırlanmış, keseksiz ve rutubetli toprağa atılması gereklidir. Kısmen gaz haline dönüşürken etki ettiğinden uygulandıktan hemen sonra mutlaka toprağa karıştırılmalıdır.

Uygulama Şekli

Pancar tarlalarında dar ve geniş yapraklı yabancı otlar için kullanılır. Keseksiz olarak hazırlanan tohum yatağı yüzeyine uygulanır. İlaç atımından hemen sonra tırmık veya kürümler ile yüzeysel (3-5 cm) olarak toprağa karıştırılmalıdır. Daha sonra ekim yapılır. Hava şartları müsait değilse ekim bir kaç gün sonra yapılabilir. Toprak yüzeyi kuru ise, ekim sonrası ve pancar çimlenmeden önce merdane çekilerek toprak bastırılmalıdır.
Etki süresi toprak yapısı ve iklim şartlarına göre bir kaç hafta ile bir kaç aya kadar sürebilir. Herhangi bir sebepten dolayı pancar bozulursa (sel, dolu, çimlenme sorunu v.s.) aynı tarlaya; pancar, patates veya mısır ekilebilir. Tavsiyeye uygun kullanılırsa, pancarın normal hasadından sonra ekilen kültür bitkilerinde herhangi bir fitotoksisite yapmaz.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Karışıma ihtiyaç duyulursa, ön karışım testi yapılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU
Zoekon Süper Şekerpancarı
Yavşan otu (Veronica persica)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Yabani yulaf (Avena spp.)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Tavşan bıyığı (Poa annua)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Tarla kisnisi (Spergula arvensis)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Sirken (Chenopodium album)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Papatya (Matricaria spp.)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Kuş otu (Stellaria media)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Karapazı (Atriplex patula)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Karahindiba (Taraxacum officinale)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Gelincik (Papaver rhoeas)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Ağır ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına uygulanır. Kullanılacak su miktarı: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Düğme otu (Galinsoga parviflora)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Agir ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tirmik yada kürümler altina uygulanir. Kullanilacak su miktari: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Agir ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tirmik yada kürümler altina uygulanir. Kullanilacak su miktari: 30-60 L/da
Zoekon Süper Şekerpancarı
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Hafif ve orta topraklarda: 1000 ml/da, Agir ve humusca zengin topraklarda: 1100 ml/da, Ekim öncesi tirmik yada kürümler altina uygulanir. Kullanilacak su miktari: 30-60 L/da

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

244 g/l Chloridazon +150 g/l Triallate

Formulasyon

Süspo emülsiyon (SE)

Ambalaj

5 l

Bitki Adı

Şekerpancarı

Etmen Adı

Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Çoban çantası (Capsella bursa pastoris), Düğme otu (Galinsoga parviflora), Gelincik (Papaver rhoeas), Karahindiba (Taraxacum officinale), Karapazı (Atriplex patula), kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Kuş otu (Stellaria media), Papatya (Matricaria spp.), Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus), Sirken (Chenopodium album), Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense), Tarla kisnisi (Spergula arvensis), Tavşan bıyığı (Poa annua), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Yabani turp (Raphanus raphanistrum), Yabani yulaf (Avena spp.), Yavşan otu (Veronica persica)