SLOOP®MZ

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %60 Mancozeb + %9 Dimethomorph

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Kullanım Şekli

HIYAR (TARLA-SERA), KORNİŞON (TARLA-SERA), KAVUN (TARLA-SERA) ve KARPUZDA KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gereklidir.

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

PATATES MİLDİYÖ: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

SOĞAN MİLDİYÖ: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

TÜTÜN MİLDİYÖSÜ (MAVİ KÜF): Fidelikte tohumlar çimlenip fidelerin toprak yüzeyini örtmesinden sonra, tarlada ise dikim işi bittikten sonra ilaçlamalara başlanmalıdır.

KARPUZ ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
Hıyar

(Tarla)

Kabakgillerde Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/da 3 gün
Hıyar

(Sera)

Kabakgillerde Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/100 L su 3 gün
Kornişon

(Tarla)

Kabakgillerde Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/da 3 gün
Kornişon

(Sera)

Kabakgillerde Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/100 L su 3 gün
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

200 g/100 L su 28 gün
Soğan Soğan Mildiyösü

(Peronospora destructor)

200 g/100 L su 7 gün
Patates Mildiyö

(Phytophthora infestans)

250 g/da 7 gün
Domates Mildiyö

(Phytophthora infestans)

250 g/da

250 g/100 L su

7 gün
Tütün Mildiyö (Mavi küf)

(Peronospora tabacina)

100 g/100 L su 28 gün
Karpuz Kabakgillerde Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/da 3 gün
Alternaria yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

200 g/da 3 gün
Kavun

(Tarla-Sera)

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/100 L su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

%9 Dimethomorph + Mancozeb

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

800 g

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Hıyar, Karpuz, Kavun (Tarla-Sera), Patates, Soğan, Tütün

Etmen Adı

Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina), Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis), Mildiyö (Peronospora destructor), Mildiyö (Peronospora tabacina), Mildiyö (Phytophtora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)