Shuttle

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 400 g/l Flusilazole

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 50 cc
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Shuttle®, “Sterol inhibitör” grubuna ait geniş etki alanlı, sistemik bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Bağ külleme:

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karaleke:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce) ,

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma külleme:

1.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

2.uygulama: Çiçek taç yaprakları %60-70 döküldüğü dönemde,

3.ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Şekerpancarı külleme: Uygulama hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

Yenidünya Karaleke:

1.uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2.uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4.ve diğer uygulama: 3.uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 14 gün arayla yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Shuttle® Bordo bulamacı ve kireç sülfür dışında kalan pek çok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı ufak çapta yapılan bir karışımla gözlenmelidir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Shuttle Yenidünya
Yeni Dünya Karalekesi (Venturia inaequalis var. eriobotryae)
5 ml / 100 L su 7 gün
Shuttle Şekerpancarı
Yaprak leke hastalığı (Cercospora arachidis)
20 ml / da 28 gün
Shuttle Şekerpancarı
Külleme (Erysiphe polygoni)
15 ml / da 28 gün
Shuttle Elma
Külleme (Podosphaera leucotricha)
6 ml / 100 L su 28 gün
Shuttle Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
5 ml / 100 L su 28 gün
Shuttle Bağ*
Külleme (Uncinula necator)
3 ml / 100 L su 28 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

400 g/l Flusilazole

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

50 cc

Bitki Adı

Bağ*, Elma, Şekerpancarı, Yenidünya

Etmen Adı

Karaleke (Venturia inaequalis), Külleme (Erysiphe polygoni), Külleme (Podosphaera leucotricha), Külleme (Uncinula necator), Yaprak leke hastalığı (Cercospora arachidis), Yeni Dünya Karalekesi (Venturia inaequalis var. eriobotryae)