Rotabent

Kategori : Fumigantlar ve Nematisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 510 g/L Metam Potasyum

Formulasyon : SL (Suda çözünen konsantre)

Ambalaj : 25 lt

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

ROTABENT® toprak kaynaklı hastalıklara, toprak altı zararlılarına nematod ve yabancı ot tohumlarına karşı etkili bir toprak fumigantıdır. Uyguladıktan sonra gaza dönüşür ve çıkan gaz ile toprağı dezenfekte eder. En iyi sonucun alınması için 10 cm derinlikteki toprak ısısı 10- 25°C arasında olmalı, yeterli toprak nemi bulunmalı, iyi toprak işlemesi yapılmalı ve toprakta bitkisel kalıntı, kök, yaprak vb. bulunmamalıdır.

Uygulama Şekli

Önce sera toprağı 25-30 cm derinliğinde sürülerek keseksiz ve düzgün hale getirilir. Uygulama öncesinde toprak nemi ekim dikim sırasında olması gereken oranda olmalıdır. 10 cm derinlikteki toprak sıcaklığı 10 -25C olmalıdır. 10 C nin altındaki sıcaklıklar Metanı Potasyumun daha yavaş parçalanmasına neden olurken, 25°C’nin üstündeki sıcaklıklar da gazın uçup gitmesine neden olur, bu durumda plastik örtü ile toprağın kapatılması tavsiye edilir. ROTABENT® 20-25 cm toprak derinliğine uygulanmalıdır. Uygulama damla sulama ile yapılabileceği gibi toprağa enjeksiyon şeklinde de yapılabilir. ROTABENT® ekim veya dikimden 3-4 hafta önce toprak henüz boş iken uygulanmalıdır. 15-21 günlük bekleme süresinin ardından plastik örtüler kaldırıldıktan sonra kalan gazı uçurmak için toprak sürülmeli ve ekim/dikimden önce 5-6 gün süreyle havalandırılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer ilaçlarla karıştırılıp kullanılmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu
Rotabent Domates (sera)
Solgunluk ve kök çürüklüğü hastalığı
100 L/da

Ek bilgi

Aktif Madde

510 g/L Metam Potasyum

Ambalaj

25 lt

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Domates (sera)

Etmen Adı

Solgunluk ve kök çürüklüğü hastalığı