Poligor

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 400 g/l Dimethoate

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L, 5 L, 500 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Temas ve mide zehiri etkili, kalıcılığı uzun, organik fosforlu sistemik bir insektisittir.

Uygulama Şekli

Elma – Yeşil Yaprak biti: Vegetasyon süresi boyunca 100 sürgünde 5-15 arası sürgünde bulaşık görüldüğünde veya sürgünlerde 5-10 koloni görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Meyve ağaçlarında yaprakbitlerine karşı genel olarak çiçekten önce ve yazın ilaçlama yapılmalıdır.

Elma – Armut kaplanı: Nisan ayından itibaren erginlerin kışlaklarından çıkıp yapraklara geçtiği, fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde 10 ağacın farklı yönündeki birer sürgünden alınan toplam 100 yaprakta ergin sayısı, yaprak başına ortalama 1 adet olduğunda ilk ilaçlamaya karar verilir. 1. Döl nimflerinin yoğun olduğu haziran ayında yukarıdaki yöntemle ergin ve nimfler sayılır. Yaprak başına ortalama 2-4 adet ergin ve nimf mevcut ise, 2. ilaçlama yapılır. Gerekirse temmuz sonu veya ağustosun ilk haftasında 2.bir ilaçlama yapılır.

Uygulama esnasında bitki en iyi şekilde ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin de ıslanması sağlanmalıdır.

Elma – Ağaç sarıkurdu: Mayıs ayında asılan izleme tuzaklarında ilk ergin yakalandıktan sonra ki 14-16. günlerde (haziran ayı) ilaçlama yapılmalıdır. Tuzaklarda erginler yakalanmaya devam ettiğinde ağustos ayında 2. ve Ekim ayında 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali – Şeftali virgül kabuklubiti: Yazın ise, nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra 1. ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 2. ilaçlama yapılır.

Fidan dipkurtları: Zararlı tespit edilirse; ergin mücadelesi mayıs-haziran aylarında (hava sıcaklıkları 25-26ºC olmadan ) yeşil aksam kaplama şeklinde ilaçlama yapılmalıdır. Larva mücadelesi ise haziran, temmuz, ağustos aylarında, zararlının yumurtalarını koyduğu dönemde, her 15 günde bir kök boğazından itibaren aşı noktası dâhil 1 metre çapında yüzey ilaçlaması yapılmalıdır.

Antepfıstığı – Şıralı zenk: Nimflere karşı yaz aylarında yapılacak uygulama zamanının saptanması için 10 ağaçta 100 meyve salkımı kontrol edilir ve meyve salkımı başına 25 yumurta izi sayıldığında ilaçlama yapılması gerektiğine karar verilir. Yumurtaların % 50 oranında açıldığı mayıs ortası ile haziranın ilk haftası arasında ilaçlama yapılır. Erginlere karşı kış aylarında yapılacak mücadele ise Şubat-Mart aylarında sürgünlerde erginler görüldüğünde, gözler patlamadan 20 gün önce ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı – Antepfıstığı psillidi: Mayıs ayı başından itibaren haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Antepfıstığı meyve iç kurdu: Ağaç üzerinde kalmış veya toprağa dökülmüş bir yıl öncesine ait 300 meyve mart-nisan aylarında kontrol edilir. Meyve içinde saptanan canlı larva oranı % 10 ise kimyasal uygulama yapılmalıdır. Mayıs ayından itibaren yapılan kontrollerle ergin çıkışı izlenir. İlk ergin çıkışının görülmesinden bir hafta sonra uygulamaya başlanır.

Antepfıstığı gözkurdu: Yapılan kontrollerde ağaç başına 2-3 yumurta paketi bulunan bahçeler bulaşık sayılır. Bahçede ağaçların % 50’si bulaşık ise bahçenin tamamı, bu oran daha düşük ise yalnız bulaşık ağaçlara uygulama yapılmalıdır. Tomurcukların patlama döneminde, yumurtalardan çıkışlarını tamamlamış birinci ve ikinci dönem larvalarına karşı nisan ayı başından sonuna kadar uygulama yapılır.

Zeytin çiçek sap sokanı: Zeytin çiçek sap sokanı mücadelesi zeytin güvesi çiçek nesli mücadelesi ile aynı zamana rastladığından, zeytin güvesi için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur. Zeytin güvesi mücadelesi yapılmayan bahçelerde, zeytinin çiçek açma zamanında, nisan sonu mayıs başlarında, ağaç başına yaklaşık 25 adet zararlı saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’unda canlı ‘‘yumurta+larva’’ olduğunda uygulama yapılır.

Zeytin kırlangıç böceği: Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal uygulamalar ile bu zararlıya karşı uygulanan mekanik mücadele zararlıyı baskı altında tutmaktadır. Kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır.

Zeytin kurdu: Yapılacak kontroller sonucunda bir ergin dahi görülse uygulamaya başlamak gerekir.

Zeytin pamuklu biti: İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde zeytin pamuklu bitinin en uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Zeytin güvesi çiçek nesli için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur.

Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde uygulamaya geçilir. Vuruk sayıları haftada 1-2 kez, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, flüoresan sarı renkteki en az 1000’er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlarda salamuralık çeşitlerde % 1 vuruk, yağlık çeşitlerde % 6-8 vuruk saptandığında, yer aletleriyle zehirli yem kısmi dal uygulaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.

Gül yaprak biti: Yapılan sayımlarda 100 gül sürgününün 20’sinde sürgün ve taze yaprakların alt yüzünde yaprakbiti kolonileri görülmeye başladığı zaman uygulamaya geçilmelidir.

Glayöl çiçek soğanı akarı: Söküm zamanı soğanlar kesilerek kontrolleri yapılır, % 20 bulaşma varsa mücadeleye geçilir.

Susam güvesi: Zararlı ile bulaşık bitki oranı % 20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Kavaklarda küçük teke böceği: Larvaların henüz oduna ulaşmadığı yeni bulaşmalarda Mayıs-Temmuz aylarında 20 gün ara ile iki ilaçlama yapılmalıdır.

Pamukta bitki tahtakuruları: Taraklanma başlangıcından sonra 100 generatif organda 4 zararlı bulunduğunda, kozaların % 80’den fazlasının olgunlaştığı dönemde ise C. pallidus’un bu bu dönemdeki zararının önemli olmaması nedeniyle diğer iki tür için 100 generatif organda 20 zararlı olduğunda uygulama yapılmalıdır.

Pamuk yaprakbiti: Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında kimyasal mücadele önerilir.

 

Tüm Uygulamalarda

Uygulama esnasında bitki en iyi şekilde ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin de ıslanması sağlanmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Chlorpyrifos, Deltamethrin terkipli bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Poligor Zeytin
Zeytin sineği (Bactrocera oleae)
100 ml / 100 L su larva-ergin (Zehirli yem kısmi ilaçlama), 750 ml ilaç + 4000 ml protein hidrolizat / ha larva, ergin 21 gün
Poligor Zeytin
Zeytin pamuklu biti (Euphyllura spp.)
150 ml / 100 L su nimf-ergin 21 gün
Poligor Zeytin
Zeytin kurdu (Coenorrhinus cribripennis=Rhynchites ruber)
150 ml / 100 L su ergin 21 gün
Poligor Zeytin
Zeytin kırlangıç böceği (Agalmatium flavescens)
150 ml / 100 L su nimf 21 gün
Poligor Zeytin
Zeytin güvesi (Prays oleae)
100 ml / 100 L su Larva (Yaprak veya çiçek dölüne), 150 ml / 100 L su Larva (meyve dölüne) 21 gün
Poligor Zeytin
Zeytin çiçek sapı sokanları (Calocoris trivialis,C. annulus)
150 ml / 100 L su nimf 21 gün
Poligor Şeftali
Şeftali virgül kabuklu biti (Nilotaspis halli)
150 ml / 100 l su larva 7 gün
Poligor Şeftali
Fidan dip kurdu (Capnodis spp.)
200 ml / 100 l su ergin, larva 7 gün
Poligor Kayısı
Fidan dip kurdu (Capnodis spp.)
Fidan dip kurdu (Capnodis spp.) 7 gün
Poligor Kavak
Kavaklarda küçük teke böceği (Saperda populnea)
200 ml / 100 L su ergin-larva 7 gün
Poligor Glayöl
Çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus)
100 ml / 100 L su ergin-larva (soğanlar bandırılır) 7 gün
Poligor Erik
Fidan dip kurdu (Capnodis spp.)
200 ml / 100 l su ergin, larva 7 gün
Poligor Elma
Yaprak bitleri (A.pomi, D.plantaginea,D.devecta,M. persicae,H.pruni,P.persicae)
100 ml / 100 L su 7 gün
Poligor Elma
Elma pamuklu biti (Eriosoma lanigerum)
100 ml / 100 L su nimf-ergin 7 gün
Poligor Elma
Armut kaplanı (Stephanitis pyri)
80 ml / 100 L su nimf-ergin 7 gün
Poligor Elma
Ağaç sarı kurdu (Zeuzera pyrina)
150 ml / 100 L su larva 7 gün
Poligor Badem
Fidan dip kurdu (Capnodis spp.)
200 ml / 100 l su ergin, larva 7 gün
Poligor Antepfıstığı
Sıralı zenk (Idiocerus stali)
150 ml / 100 L su 7 gün
Poligor Antepfıstığı
Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)
150 ml / 100 L su nimf-ergin 7 gün
Poligor Antepfıstığı
Antepfıstığı meyve içkurdu (Megastigmus pistaciae)
150 ml / 100 L su 7 gün
Poligor Antepfıstığı
Antepfıstığı içgüvesi (Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola)
150 ml / 100 L su larva 7 gün
Poligor Antepfıstığı
Antepfıstığı gözkurdu (Thaumetopoea solitaria)
150 ml / 100 L su larva 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

400 g/l Dimethoate

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

1 l, 5 l, 500 ml

Bitki Adı

Antepfıstığı, Badem, Elma, Erik, Glayöl, Kavak, Kayısı, Şeftali, Zeytin

Etmen Adı

Ağaç sarı kurdu (Zeuzera pyrina), Antepfıstığı gözkurdu (Thaumetopoea solitaria), Antepfıstığı içgüvesi (Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola), Antepfıstığı meyve içkurdu (Megastigmus pistaciae), Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae), Armut kaplanı (Stephanitis pyri), Çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus), Elma pamuklu biti (Eriosoma lanigerum), Fidan dip kurdu (Capnodis spp.), Kavaklarda küçük teke böceği (Saperda populnea), Şeftali virgül kabuklu biti (Nilotaspis halli), Sıralı zenk (Idiocerus stali), Yaprak biti (Aphis spp.), Zeytin çiçek sapı sokanları (Calocoris trivialis,C. annulus), Zeytin güvesi (Prays oleae), Zeytin kırlangıç böceği (Agalmatium flavescens), Zeytin kurdu (Coenorrhinus cribripennis=Rhynchites ruber), Zeytin pamuklu biti, Zeytin sineği (Bactrocera oleae)