Mocap 20 EC

Kategori : Fumigantlar ve Nematisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/L Ethoprophos

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj : 1 lt.

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Sebzelerde kök ur nematodlarına karşı kullanılan nematod öldürücüdür.

Uygulama Şekli

MOCAP 20 EC iyi bir toprak işlemesinden sonra, verilen dozda, fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörlerle çekilen pulverizatörler ile dekara 60-80 litre su kullanacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek ilacın 10 -15 cm derine kadar inmesi sağlanır.
İlaç kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır.
MOCAP 20 EC ‘nin deri ile teması sakıncalı olduğundan sırt pülverizatörü kullanılmamalı veya koruyucu önlemler alınmalıdır.
MOCAP 20 EC ‘nin etki devamlılığı 2-4 aydır. öte yandan, uygulandığı yerde diğer toprakaltı zararlılığına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karışması söz konusu olmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu
Mocap 20 EC Sebzeler
Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.)
5 L/da (Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce)

Ek bilgi

Aktif Madde

200 g/L Ethoprophos

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj

1 lt

Bitki Adı

Sebzeler

Etmen Adı

Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.)