Mocap 10 G

Kategori : Fumigantlar ve Nematisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %10 Ethoprophos

Formulasyon : GR (Granül)

Ambalaj : 5 kg

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Kontak ve mide zehiri etkili bir nematosit-insekttisittir. Toprağa uygulandığından nematodları ve böcekleri öldürür.

Uygulama Şekli

Sebzelerde: İyi bir toprak işlemesinden sonra, verilen dozda, fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce granül aplikatörü, gübre makinası yada lastik eldiven giyilerek el ile homojen bir şekilde serpilmelidir. Takiben toprak işlemesiyle veya yeterince su verilerek ilacın 15-20 cm. derine karışması sağlanmalıdır. İlaç 5-6 saat içerisinde toprağa bağlandığından uygulama ve toprağa karıştırma aynı gün içerisinde yapılmalıdır. MOCAP 10 G, uygulandığında yerde diğer toprakaltı zararlılarını da kontrol ettiğinden ayrıca bir mücadeleye gerek kalmaz.

Bağda: Yeni bağ kurarken fidan çukuruna doldurulacak toprak veya harca MOCAP 10 G verilen dozda karıştırılmalıdır. Kurulu bağlarda omca çevresine homojen olarak serpilmeli, çapalanmalı ve beklemeden larvaların faaliyet gösterdikleri derinliğe kadar ıslatma sağlayacak şekilde su verilmelidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karıştırılması söz konusu olmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu
Mocap 10 G Sebzeler
Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.)
10 kg/da Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce
Mocap 10 G Bağ*
Manas (Polyphylla fullo)
7,5 gr/omca Dikim sırasında veya kurulu bağlarda ilkbaharda zarar başlamadan önce

Ek bilgi

Aktif Madde

% 10 Ethoprophos

Ambalaj

5 kg

Formulasyon

Granül (GR)

Etmen Adı

Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.), Manas (Polyphylla fullo)

Bitki Adı

Bağ*, Sebze