Herkül

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %37,5 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid + %20 Maneb

Formulasyon : WP (Suda ıslanabilir toz)

Ambalaj : 1kg , 800 gr
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Bakteriyel hastalıklarıda kontrol eden, koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Armutta yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı;
1. ilaçlama: çiçeklenme başlangıcından (beyaz rozet) itibaren, 2. ve diğer ilaçlamalar; günlük ortalama sıcaklık 15C ve üzerinde, yağmurlu ve nemli koşullar devam ettiği sürece beşer gün arayla ilaçlamalar yapılır. Çiçeklenme sonrası ilaçlama yapılmamalıdır.
Domateste erken yaprak yanıklığı; gerek fidelikte gerekse de tarlada ilaçlamaya ilk leleler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlanma tekrarlanmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Yüksek asit ve alkali karekterli ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir. Karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Herkül Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
300 g / 100 L su 7 gün
Herkül Armut
Yumuşak çekirdekli meyvelerde Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)
400 g / 100 L su 21 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

,5 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid + Maneb

Formulasyon

WP (Suda ıslanabilir toz)

Ambalaj

1 kg, 800 g

Bitki Adı

Armut, Domates

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Yumuşak çekirdekli meyvelerde Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)