Hektaş Linus

Hektaş Linus

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 227 g/l Chlorpyrifos-methyl

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

Bağda salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C’yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dölde 120 gd (gün/derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlaşma başlangıcı döneminde olması halinde uygulama yapılır. Her döle bir uygulama yapılır.
Lahanada lahana kelebeğine karşı kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra bitkiler kontrol edilir. Bulaşma %10 olarak saptanırsa uygulama yapılmalıdır.

Boş ambar ilaçlaması: Ambarın tüm yüzeyi hesaplanır. Ambara harcanacak su miktarı kalibrasyon yapılarak bulunur. Ambar için hazırlanan karışım ambarın tüm yüzeylerine yıkama şeklinde pülverize edilir.
Karpuz, kavun ve domateste yaprak bitlerine karşı mücadele için Nisan ayından itibaren köşegenler doğrultusunda tarlaya girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak kopartılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen yaprak biti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.
Biberde çiçektripsine karşı yaprak başına düşen trips sayısı (ergin + larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

* : Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Hektaş Linus Lahana
Lahana kelebeği (Pieris brassicae)
150 ml/100 L su 7 gün
Hektaş Linus Kuru meyve zararlıları
Tütün güvesi (Ephestia elutella)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Kuru meyve zararlıları
Testereli böcek (Oryzaephulus surinamensis)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Kuru meyve zararlıları
Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Kuru meyve zararlıları
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Kuru meyve zararlıları
Kuru meyve akarı (Carpogylypus lactis)
425 ml / 100 m2 7 gün
Hektaş Linus Kuru meyve zararlıları
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Kuru meyve zararlıları
İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Kuru meyve zararlıları
Eksilik böcekleri (Carpophilus sp.)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Kavun
Yaprak biti (Aphis spp.)
375 ml/da 7 gün
Hektaş Linus Karpuz
Yaprak biti (Aphis spp.)
375 ml/da 7 gün
Hektaş Linus Domates
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)
375 ml/da 7 gün
Hektaş Linus Boş ambar ilaçlaması
Kırma biti (Tribolium confusum)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Boş ambar ilaçlaması
Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Boş ambar ilaçlaması
Buğday biti (Sitophilus granarius)
425 ml/100 m2 7 gün
Hektaş Linus Biber
Çiçek thripsi (Franklinella occidentalis)
375 ml/da 7 gün
Hektaş Linus Bağ*
Salkım güvesi (Lobesia botrana)
200 ml/100 L su 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

227 g/l Chlorpyrifos-methyl

Ambalaj

1 l, 5 l

Bitki Adı

Bağ*, Biber, Boş ambar ilaçlaması, Domates, Karpuz, Kavun, Kuru meyve zararlıları, Lahana

Etmen Adı

Buğday biti (Sitophilus granarius), Çiçek thripsi (Franklinella occidentalis), Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica), Eksilik böcekleri (Carpophilus sp.), İç fındık güvesi (Paralipsa gularis), Kırma biti (Tribolium confusum), Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Kuru meyve akarı (Carpogylypus lactis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella), Lahana kelebeği (Pieris brassicae), Salkım güvesi (Lobesia botrana), Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), Testereli böcek (Oryzaephulus surinamensis), Tütün güvesi (Ephestia elutella), Yaprak biti (Aphis spp.)

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)