Hektanil 500 SC

Hektanil 500 SC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 500 g/l Chlorothalonil

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 1l
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontak etkili koruyucu bir fungusittir.

Uygulama Şekli

Elma karalekesi:
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Kabakgillerde mildiyö (Hıyar): Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Kayısıda yaprak delen:
1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
3. ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Hektanil 500 SC bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Değişik formülasyonlardaki EM gibi diğer ilaçlarla karıştırılırken bir deneme yapılarak karışımın ve uygulamanın izlenmesi ve daha sonra uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir. Surfaktanlar veya yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. İkiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışım için ön deneme yapılması gerekir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektanil 500 SC Şekerpancarı
Yaprakleke hastalığı (Cercospora beticola)
300 ml / da 3 gün
Hektanil 500 SC Kayısı
Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)
200 ml / 100 L su 56 gün
Hektanil 500 SC Hıyar
Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)
250 ml / 100 L su 3 gün
Hektanil 500 SC Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
200 ml / 100 L su 3 gün
Hektanil 500 SC Domates (tarla-sera)
Mildiyö (Phyttophthora infestans)
175 ml / 100 L su 3 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

500 g/l Chlorothalonil

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

1 l

Bitki Adı

Domates (tarla-sera), Elma, Hıyar, Kayısı, Şekerpancarı

Etmen Adı

Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis), Karaleke (Venturia inaequalis), Mildiyö (Phyttophthora infestans), Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus), Yaprakleke hastalığı (Cercospora beticola)