HEKTAFLOX %20

HEKTAFLOX %20

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

Oral Çözelti: Beher ml’de 200 mg enrofloksasin baz içerir.

Kullanım Şekli

Diğer Bilgiler

Detaylı Tablo Bilgisi