Gunner

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %25 Chlorothalonil +%25 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 1 kg
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontak etkili koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 14 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Alkali ilaçlar, civa içeren ilaçlarla karıştırılmaz. Eğer diğer ilaçlar ve insektisitlerle karıştırılmak istenirse, önce kendi sorumluluğunuzda bir ön karışım denemesi yapınız ve karışımın fiziksel görünümünde bir bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız. Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksitesini tespit etmeden emülsiyon (sıvı) formulasyonlarla birlikte kullanılmamalıdır. Diğer maddeler ilave edilmeden önce Gunner ilaçlama aletinin deposu içinde iyice karıştırılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bağ : Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Gunner Domates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
250 g / 100 l su 12 gün
Gunner Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
300 g / 100 l su 12 gün
Gunner Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
250 g / 100 l su 21 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 25 Chlorothalonil +% 25 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Bitki Adı

Bağ*, Domates

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Mildiyö (Phythophthora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola)

Ambalaj

1 kg