Fumazin M-45 Blue

Fumazin M-45 Blue

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %72 Mancozeb

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 gr , 2 kg
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontak etkili koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Bağ mildiyö (Plasmopara viticola):

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

 

Domates erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani):

Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

 

Elma kara lekesi (Venturia inaequalis):

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:  Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.  

Detaylı Tablo Bilgisi

Bağ : Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Fumazin M-45 Blue Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
250 g / 100 l su 14 gün
Fumazin M-45 Blue Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
250 g / 100 l su 14 gün
Fumazin M-45 Blue Bağ*
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)
200 g / 100 l su 21 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

% 72 Mancozeb

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

2 kg, 800 gr

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma

Etmen Adı

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola), Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Karaleke (Venturia inaequalis)