Emthane 75 WG

Emthane 75 WG

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %75 Mancozeb

Formulasyon : Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj : 1 kg, 600 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

ELMA KARALEKE:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

 

BAĞ ÖLÜKOL:

•Yaz ilaçlaması:

1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

 

DOMATES BAKTERİYEL BENEK: Domateste bakteriyel benek ile mücadele yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları, fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görümez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı artabilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Emthane 75 WG yaygın olarak kullanılan çoğu fungisit, insektisit ve büyümeyi düzenleyiciler ile karışabilir. Tank karışımı hazırlarken uygulamadan önce karışım tablolarına başvurulmalıdır. Emthane 75 WG cymoxanil, carbendazim, captan, folpet, fosetyl-aluminium gibi aktif maddeli ilaçlarla karışabilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Emthane 75 WG Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
200 g / 100 L su 21 gün
Emthane 75 WG Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
200 g / 100 L su 14 gün
Emthane 75 WG Domates
Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato)
200 g / 100 L su 14 gün
Emthane 75 WG Bağ*
Ölü kol (Phomopsis viticola)
150 g / 100 L su 21 gün
Emthane 75 WG Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
150 g / 100 L su 21 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 75 Mancozeb

Formulasyon

Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj

1 kg, 600 g

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma

Etmen Adı

Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato), Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Karaleke (Venturia inaequalis), Mildiyö (Plasmopara viticola), Ölü kol (Phomopsis viticola)