Danilon

Danilon

Kategori : Antienflamatuar

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü : At, midilli

Ticari Takdim Şekli : 18 veya 60 adet 10 g’lık tabakalı opalin/alüminyum polietilen poşetler içeren karton kutularda piyasaya arz edilmektedir.

Etkin Madde : 150 mg/g Suksibuzon

Kategoriler: ,

Açıklama

Kullanım Şekli

DANİLON Oral Granül, sarı granüller halinde olup Veteriner Non-steroid Antienflamatuar ve Antiromatizmal’dir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
Atlarda, iskelet-kas sisteminin yangılı ve ağrılı durumlarında, osteoarthritis, bursitis, laminitis ve yumuşak dokuların yangılı hallerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde;
DANİLON Oral Granül, az miktarda yeme karıştırılarak aşağıdaki dozlarda uygulanır.

At;

Yükleme Dozu: 2 ila 4 gün süresince, günde iki defa her kg.canlı ağırlık başına 7,5 mg suksibuzona (her 200 kg. canlı ağırlık için günde iki defa 10 gramlık bir poşete eşdeğerdir)
İdame Dozu: 3 ila 6 gün süresince, günde iki defa her kg.canlı ağırlık başına 3,75 mg suksibuzona (her 400 kg.canlı ağırlık için günde iki defa 10 gramlık bir poşete eşdeğerdir)

Midilli;

Midillilere, atlara tavsiye edilen dozun yarısı uygulanır.
Bir poşetin tamamından daha az uygulama gerektiren durumlar için ambalajın içinden çıkan ölçeği kullanınız.
Silme bir kaşık 5 gram granül içermektedir (yarım poşete eşdeğerdir) . Ölçü üzerindeki yeşil çizgi 2,5 mg granül içermektedir (çeyrek poşete eşdeğerdir).
Tedavi boyunca su tüketimi kısıtlanmamalıdır. Saman, suksibuzonun emilimini, dolayısıyla ilacın etkinliğini geciktirebilir.
Bu nedenle ilacın kullanımından hemen önce veya ilaç ile birlikte hayvanlara saman verilmemelidir.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü

At, Midilli

Ticari Takdim Şekli

18 veya 60 adet 10 g’lık tabakalı opalin/alüminyum polietilen poşetler içeren karton kutularda piyasaya arz edilmektedir.

Etkin Madde

150 mg/g Suksibuzon