CURZEB®50 WP

CURZEB®50 WP

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil

Formulasyon : Islanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g, 600 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL: Yaz ilaçlaması:

1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

HIYAR, KORNİŞON KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gereklidir.

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu

 

Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 300 g/100 L su 14 gün
Kornişon Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 300 g/100 L su 14 gün
Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 g/100 L su 14 gün
Ölü Kol (Phomopsis viticola) 250 g/100 L su 14 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

Uygulama Dozu

14 gün

100 L su

Dekara**

300 g/100 L su 300 g/da
Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g/100 L su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 45 Mancozeb + % 5Cymoxanil

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

800 g, 600 g

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Hıyar

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Kabakgillerde Mildiyö”, Mildiyö (Phythophthora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Ölü kol (Phomopsis viticola)