Curzeb 50 WP

Curzeb 50 WP

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %45 Mancozeb + % 5Cymoxanil

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g, 600 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Koruyucu ve tedavi edici etkisi olan bir fungisittir. Kontakt ve lokal sistemik etkisi vardır. Aynı zamanda spor oluşumunu engeller.

Kullanım Şekli

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamaar 1.ilacın süresi ve hastalığın geişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne aınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL:

*Yaz ilaçlaması:

1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görümesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gereklidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Yaygın olarak kullanılan fungisit ve insektisitlerle karışabilir. Başka ilaçlarla karıştırmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bağ : Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Curzeb 50 WP Hıyar
Kabakgillerde Mildiyö”
300 g / 100 L su 14 gün
Curzeb 50 WP Domates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
300 g / 100 L su 14 gün
Curzeb 50 WP Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
300 g / 100 L su 14 gün
Curzeb 50 WP Bağ*
Ölü kol (Phomopsis viticola)
250 g / 100 L su 14 gün
Curzeb 50 WP Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
300 g / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 45 Mancozeb + % 5Cymoxanil

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

800 g, 600 g

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Hıyar

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Kabakgillerde Mildiyö”, Mildiyö (Phythophthora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Ölü kol (Phomopsis viticola)