ANAFLEX® %0.5

ANAFLEX® %0.5

Kategori : Antienflamatuar

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü : Buzağı, dana, sığır, at, köpek, kedi

Ticari Takdim Şekli : Karton kutuda 50 ml. ve 100 ml’lik renksiz cam şişelerde takdim edilmektedir.

Etkin Madde : Steril, berrak sarı renkli, kokusuz, akışkan bir çözelti olup, beher ml’de 5 mg Meloksikam içerir.

Kategoriler: ,

Açıklama

Kullanım Şekli

Steril, berrak sarı renkli, kokusuz, akışkan bir çözeltidir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Buzağı, dana ve sığırlarda, solunum sistemi enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisine destekleyici olarak, 1 haftalıktan büyük buzağılar ve laktasyonu başlamamış genç sığırlarda ishal tedavilerinde rehidrasyon terapisi ile birlikte klinik semptomları azaltmak amacı ile, ayrıca sığırlarda akut mastitis olgularında antibiyotik tedavisine destek olarak, tendo ve tendo kılıfı yangılarında, akut ve kronik nitelikli eklem hastalıklarında ve romatizmal hastalıklarda kullanılır.
Atlarda; Akut ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklarında oluşan ağrı ve enflamasyonun giderilmesinde kullanılır. Kolikle ilgili ağrının giderilmesi içinde kullanılır.
Köpeklerde; Osteoartrit gibi akut ve kronik iskelet-kas bozukluklarında oluşan ağrı ve enflamasyonun giderilmesinde, ortopedik ve yumuşak doku operasyonlarından hemen sonra post-operatif ağrı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılır.
Kedilerde; Ortopedik ve yumuşak doku operasyonları, ovariohisterektomi ve kastrasyon işlemlerinde post operatif ağrı ve enflamasyonun tedavisi için operasyon öncesi kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
Buzağı, dana ve sığırlarda; Her kg canlı ağırlık için 0,5 mg olacak şekilde (1ml/10 kg) deri altı ya da damar içi yolla, tek doz şeklinde uygulanır.
Atlarda; Her kg canlı ağırlık için 0,6 mg olacak şekilde (12 ml/100 kg) damar içi yolla, tek doz şeklinde uygulanır.
Köpeklerde; Her kg canlı ağırlık için 0,2 mg olacak şekilde (0,4 ml/10 kg) deri altı ya da damar içi yolla, tek doz şeklinde uygulanır.
Kedilerde; Her kg canlı ağırlık için 0,3 mg olacak şekilde (0,3ml/5 kg) deri altı yolla, tek doz şeklinde uygulanır.

Doz Tablosu

HAYVAN TÜRÜ CANLI AĞIRLIK Dozu
Buzağı-Dana 50-100 kg 5-10 ml
150-200 kg 15-20 ml
Sığır 300-350 kg 30-35 ml
400-450 kg 40-45 ml
450-500 kg 45-50 ml
At 100-200 kg 12-24 ml
300-400 kg 36-48 ml
Köpek 5-10 kg 0,2-0,4 ml
15-20 kg 0,6-0,8 ml
25-30 kg 1-1,2 ml
Kedi 0,5-2 kg 0,03-0,12 ml
3-5 kg 0,18-0,3 ml

 

Uygulama esnasında asepsi antisepsiye dikkat edilmelidir.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü

At, Buzağı, Dana, Kedi, Köpek, Sığır

Ticari Takdim Şekli

Karton kutuda 50 ml. ve 100 ml’lik renksiz cam şişelerde takdim edilmektedir.

Etkin Madde

Steril, berrak sarı renkli, kokusuz, akışkan bir çözelti olup, beher ml’de 5 mg Meloksikam içerir.

Endikasyonları

Karton kutuda 50 ml. ve 100 ml’lik renksiz cam şişelerde takdim edilmektedir.

Canlı Ağırlık

0,5-2 kg, 100-200 kg, 15-20 kg, 150-200 kg, 25-30 kg, 3-5 kg, 300-350 kg, 300-400 kg, 400-450 kg, 450-500 kg, 5-10 kg, 50-100 kg

Dozu

0,03-0,12 ml, 0,18-0,3 ml, 0,2-0,4 ml, 0,6-0,8 ml, 1-1,2 ml, 12-24 ml, 15-20 ml, 30-35 ml, 36-48 ml, 40-45 ml, 45-50 ml, 5-10 ml