AIVLOSIN 625 mg/g

AIVLOSIN 625 mg/g

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

Beyaz veya kirli beyaz granülün her gramı 625 mg Tylvalosin (Tylvalosin tartrat olarak) içermektedir.

Kullanım Şekli

KULLANIM SAHASI /  ENDİKASYONLAR

AIVLOSIN 625 mg/g tavuklarda Mycoplasma gallisepticum’la birlikte seyreden solunum sistemi   hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

İçme suyuna katılarak uygulanır.Tedavi ve korunma dozları aşağıdadır.

  1. gallisepticum ile birlikte seyreden solunum sistemi hastalığının tedavisinde:

25 mg tylvalosin/kg canlı ağırlık dozunda 3 gün süreyle içme suyu içine katılarak verilir. Pratik olarak 1 gram AIVLOSIN / 25 kg canlı ağırlık hesabı ile kullanılır (40 gram 1000 kg için)

Koruma stratejisine destek amacıyla kullanıldığında (Mycoplasma gallisepticum tarafından enfeksiyonun yumurtalıkta meydana getirildiği durumlarda)

1 günlük civcivlerde 25 mg Tylvalosin/kg canlı ağırlık dozunda 3 gün süreyle içme suyu içine katılarak verilir. Pratik olarak 1 gram AIVLOSIN / 25 kg canlı ağırlık hesabı ile kullanılır.

Aşılama zamanlarında (tipik olarak civcivler 2-3 haftalık olduklarında) ve yönetimsel kaynaklı stres nedeniyle ikinci defa 25 mg Tylvalosin/kg canlı ağırlık dozunda 3 gün süreyle kullanılır.

İlaç kullanılmadan önce tedavi edilecek hayvanların kg cinsinden canlı ağırlıkları belirlenir ve bu miktara göre kullanılacak ilaç hesap edilir. Hayvanların bir günde tüketebileceği su içerisine karıştırılarak kullanılır. Hayvanlara ilaçlı su dışında başka bir su verilmemeli ve ilaçlı su 24 saatte bir yenisiyle değiştirilmelidir.

 

Karıştırma tarifi:

Ürün içme suyu sistemine direkt olarak karıştırılabilir veya stok çözelti olarak daha az  bir miktarda su içinde karıştırılarak daha sonra içme suyu sistemine karıştırılır.

Ürün içme suyuna direk karıştırılacağı zaman, ilaç su yüzeyine serpilerek berrak bir çözelti oluşana (genellikle 3 dakika içinde) kadar karıştırılır.

Diğer Bilgiler

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son uygulamayı takiben 2 gün geçmedikçe tavuklar kesime gönderilmemelidir. Tavuk yumurtalarında ilaç kalıntı arınma süresi sıfır “0” gündür.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

40 ve 400 gramlık alüminyum folyelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Detaylı Tablo Bilgisi