Ücret Politikası

ÜCRET POLİTİKASI

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler

Şirketimizin “İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmalarıkullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

 


Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenir.