Bağış ve Yardım Politikası

BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI

Hektaş Ticaret T.A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.

Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve Grup uygulamaları çerçevesi içinde kalınmak suretiyleYönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir.

Yapılacak bağışın sınırı, genel kurulca her yıl belirlenir. SPK, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Genel Kurul toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili bilgi verilir.